Reyes siglo xix def

España no século XIX

By BMV2008
 • 1807

  1807
  Moitos soldados franceses entran en España co permiso de Carlos IV
 • 1808

  1808
  Motín de Aranjuez. Reinado de Xosé Bonaparte. Guerra da Independencia
 • 1810

  1810
  Redáctase a Constitución
 • 1812

  1812
  Apróbase a prmeira Constitución Española coñecida como La Pepa
 • 1814

  1814
  Regreso de Fernando VII
 • 1816

  1816
  Descolonización de Arxentina
 • 1824

  1824
  Descolonización de todas as Colonias españolas en América menos Cuba e Porto Rico
 • 1833

  1833
  Comeza o reinado de Isabel II. Comezan as Guerras Carlistas
 • 1868

  1868
  Revolución "A Gloriosa". Exilio de Isabel II. Apróbase unha nova Constitución Española
 • 1871

  1871
  Reinado de Amadeo I de Saboya
 • 1873

  1873
  Primeira República Española. Primer presidente. Niceto Alcalá Zamora
 • 1874

  1874
  Fin da República. Restauración Borbónica. Reinado de Alfonso XII
 • 1885

  1885
  Morte de Alfonso XII. Reinado de María Cristina ata que Alfonso XII fixo 16 anos
 • 1898

  1898
  Descolonización das últimas Colonias Españolas en América: Cuba, Porto Rico e Filipinas.