Reinado Isabel II

  • Golpe de Estado de 1836

  • Period: to

    Guerra Carlista

  • Constitución de 1834

  • Period: to

    Desamortización de Vergara

  • Constitución de 1837

  • Convenio de Vergara

  • Golpe de Estado de 1843

  • Gran Chasco

  • Constitución de 1845

  • Period: to

    Segunda Guerra Carlista

  • Manifiesto de Manzanares

  • Constitución non nata

  • Period: to

    Guerra Marruecos

  • Revolución de 1868