DA CRISE DA RESTAURACIÓN Á II REPÚBLICA (1902-1931)

 • INICIO REINADO ALFONSO XIII

  INICIO REINADO ALFONSO XIII
 • SEMANA TRÁXICA

  SEMANA TRÁXICA
 • FOLGA XERAL

  FOLGA XERAL
 • DESASTRE ANNUAL

  DESASTRE ANNUAL
 • GOLPE ESTADO PRIMO DE RIVERA

  GOLPE ESTADO PRIMO DE RIVERA
 • FIN GUERRA MARROCOS

  FIN GUERRA MARROCOS
 • CAE PRIMO DE RIVERA

  CAE PRIMO DE RIVERA
 • TRIUNFO II REPÚBLICA

  TRIUNFO II REPÚBLICA
 • EXILIO ALFONSO XIII

  EXILIO ALFONSO XIII