EIX CRONOLÒGIC S.XIX-XX Ainhoa Funes B2B

 • Period: to

  ROMANTICISME

  El Romanticisme no sorgeix solament com un estil, sinó que també com una actitud vital que afecta a l'art, literatura i música com una manera de viure. Algunes característiques:
  - Exaltació del jo (l'artista es sent un ser superior i s'aïlla)
  - Irracionalisme (les seves obres reflecteixen somnis, emocions...)
  - Llibertat (L'heroi romàntic aspira a la llibertat)
  - Idealisme (desacord amb el món)
  - Angoixa (desengany i frustració)
  - Naturalesa (descobreixen el paisatge en l'art i literatura)
 • Invenció de la pila elèctrica

  Invenció de la pila elèctrica
  Objecte que permet l'acumulació d'energia i poder transportar-la.
 • Invenció Locomotora

  Invenció Locomotora
  Amb la invenció de la locomotora sorgeixen nous mitjans de transport. Cosa que va revolucionar la manera de desplaçar-se a la societat, cosa que va implicar millorar el comerç d'obres artístiques. La Locomotora afegeix el seu món creatiu i es converteix en objecte de representació d'art per a molts artistes. En el cinema, la fotografia o la literatura entre altres era l'objecte principal de l'obra.
 • Guerra Napoleonica (Successos 3 de maig 1808)

  Guerra Napoleonica (Successos 3 de maig 1808)
  La Guerra Napoleonica van servir a l'art per contar el que estava passant. Per exemple Goya va fer un quadre "Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808".
  L’execució del 3 de maig va ser l’esdeveniment dramàtic més gran que Goya va retratar sobre el llenç. No hi ha dubte que Goya va transmetre aquest missatge: la llum acompanya la resistència real de la gent, mentre el govern francès actua a les fosques.
 • Fotografia

  Fotografia
  Podríem dia que la creació d'una fotografia, o de la primera fotografia te molt que veure en el món de l'art Ja que es considerada una manera de fer art i immortalitzar un moment de la nostre vida. Amb la aparició de la fotografia també va ajudar als pintor a realitzar les seves obres.
 • Invenció Telègraf

  Invenció Telègraf
  La invenció d'aquest aparell fa que es millori la comunicació entre països, i la manera més ràpida de parlar amb alguna persona que estigi lluny creada fins al moment. En l'art podríem dir que s'utilitzava per intercanviar opinions o idees.
 • Fotografia-Daguerrotip

  Fotografia-Daguerrotip
  Amb la invenció del Daguerreotip podem veure com l'aparició de la fotografia va ser un moment clau per a l'art, ja que hi ha un moment que la pintura realista perd el sentit que hi aporta i busquen altres maneres de destacar i d'innovar a les seves obres.
 • Period: to

  REALISME

  El realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la vida de la forma més exacta possible en les obres. Algunes característiques:
  - En un "Art objectiu" el qual estudia la realitat exterior sense tenir sentiments personals.
  - És un treball d'observació metòdica y documentació de la realitat completa.
  - És considera un art útil, ja que té que contribuir al canvi de la societat.
  - És eliminada la retòrica dels romàntics i adopta un caràcter sobri.
 • Creació de la Anestesia

  Creació de la Anestesia
  Substància que es crea principalment per a les guerres, però també fan funció d'ella els artistes per a fer les seves obres (per inspirar-se més). Per exemple Salvador Dalí pintava en moltes ocasions sota els efectes de les drogues.
 • Crisi Europea

  Crisi Europea
  Aquesta crisi va ser principalment causada per la falta de conreus que hi tenia Europa en aquell moment. Cosa que va fer empobrir a la seva població. En els quadres de l'època podem veure la gran fam que estava passant la població a Europa.
 • Period: to

  POSTROMANTICISME

  Aquest estil va durar des de finals del segle XIX, fins que va començar la primera guerra mundial al segle XX. El post romanticisme conserva en les seves característiques moltes coses del romanticisme, però ja evolucionades i portades als extrems, com l'ús de modulacions o cromatismes que dibuixen la tonalitat, entre d'altres. L'estil es ubicat més per les zones d'Alemanya. Els artistes més immportants són Anton Bruckner i Gustav Mahler.
 • 1 Gran exposició universal

  1 Gran exposició universal
  La Gran Exposició és el nom de la primera exposició industrial més gran que mai s'hagi celebrat, la qual va estar oberta al públic des de l'1 de maig fins a l'11 d'octubre de 1851 a Hyde Park en la ciutat de Londres. Exposició que estava creada amb l'objectiu de cridar a la classe alta de mig món. En total es van exposar més de 100.000 obres d'art.
 • Invenció de la bombeta

  Invenció de la bombeta
  La invenció de la bombeta va facilitar la il·luminació i va facilitar la feina dels artistes. En el camp de la fotografia, això és molt important perquè permet utilitzar diferents jocs de llum, per a la creació de sombres.
 • Invenció del telèfon

  Invenció del telèfon
  Es un pas endavant al telègraf, es una millora a la comunicació. La comunicació entre persones, a distancia passa de ser punts i ratlles a comunicació verbal, entre l'emissor i el receptor.
 • Arts & Crafts 1860-1900

  Arts & Crafts 1860-1900
  Aquest estil artístic va sorgir a meitats del segle XIX amb el qual va utilitzar l'artesania com al seu element principal, durant una època on la producció en sèrie estava evolucionant. Les obres es basen en la creació de mosaics, majoritariament amb elements vegetals o animals, tots ples de colors.
 • Abolició esclavitud

  Abolició esclavitud
  Amb l'abolició de l'esclavitud, alliberen moltes persones negres provinents de l'Africa. Cosa que comporta canvis socials en l'art. I la música tindrà contacte directe amb artistes de les primeres avantguardes i amb la cultura negra. Moment on es comença a veure indicis del Jazz.
 • Invenció del termòmetre

  Invenció del termòmetre
  Invent que millora la sanitat del moment, i fa que disminueixi la preocupació de la població i augmenti el comerç i l'oci.
 • Impressionisme 1872-1882

  Impressionisme 1872-1882
  L’impressionisme és un estil de pintura que es va originar a França. Es caracteritza per l’experimentació contínua de la il·luminació. És considera que el tractament de la llum és un factor clau per assolir la bellesa i l’equilibri de la pintura. La pintura impressionista està tècnicament formada per taques rugoses de color, aquestes taques són punts de pleocroisme més amples i aquestes últimes són obres mateixes.
 • Exposició universal París (Impressionisme)

  Exposició universal París (Impressionisme)
  Aquesta va ser la primera exposició d'art a la capital de França, que va anar sobre l'impressionisme va durar del 15 d'abril al 15 de maig. En aquesta exposició van participar nombrosos artistes del món, entre ells Claude Monet, on va exposar una de les seves obres més famoses "sol naciente". També van participar altres com Edgar Degas o Pierre-Auguste Renoir.
 • Primera República Espanyola

  Primera República Espanyola
  L'art de la Primera República Espanyola, estava centrat en la república fent propaganda política o retrats a les persones més importants de l'època.
 • Millora de la Locomotora= Locomotora elèctrica

  Millora de la Locomotora= Locomotora elèctrica
  Millora la velocitat de desplaçament respecte a l'altre i multiplica l'abast de materials (ex. material artístic).
 • Period: to

  POST IMPRESSIONISME

  El post impressionisme es un estil que es desenvolupa a França a finals del segle XIX. L'objectiu principal dels artistes en l'època es captar la llum d'allò que no es permanent. Per això en les seves obres podem veure diferents moments del dia o els mateixos edificis a l'ombra i al sol. Amb tot això expressen moviment però no solament l'observem en l'humà sinó que també en l'ambient que el rodeja. Pren més importància la llum que el color de la pintura. Temàtiques de paisatges i vida quotidiana
 • Period: to

  Modernisme

  El modernisme va ser un moviment polític-cultural que volia transformar la societat catalana de l'època. La seva pintura és de caràcter lineal i bidimensional, on trobem formes orgàniques e grans formats allargats i apaïsats. En aquest moviment s'abandonen els temes quotidians amb els continguts simbòlics i conceptuals. Tenint com a tema centra a la dona, amb un tractament eròtic que en alguns casos trobem que arriba a la perversió.
 • Invenció del motor a gasolina

  Invenció del motor a gasolina
  Aquest invent fa dels vehicles, algo més independent i pràctic per a la vida diària. (sobretot pels burgesos)
 • Creació de l'automòbil

  Creació de l'automòbil
  Respecte als altres invents, aquest dona més independència i més facilitat a l'hora de conduir-lo.
 • Invenció Gramòfon

  Invenció Gramòfon
  El gramofon va ser el primer sistema de gravació i reproducció de so que va utilitzar un disc pla. Així mateix va ser el dispositiu més comú per reproduir so gravat fins que va aparèixer el disc de vinil.
 • Cámera Kodak

  Cámera Kodak
  Evolució de la fotografia, millora de les fotografies amb més qualitat i amb més quantitat.
 • Avió

  Avió
  Millora el transport de persones, sent el més ràpid fins als temps i arriba a distancies més llargues.
 • Cant espiritual negre

  Cant espiritual negre
  El cant espiritual negre es un cant amb el qual es creen himnes per a l'església protestant. S'origina entre els afroamericans, que emigren a Amèrica del segle XIX.
 • Cinematógraf

  Cinematógraf
  A partir d'aquest predomina la intenció del negoci de l'espectacle i de les relatives patents sobre l'ocupació expressiu de les tecnologies de les imatges en moviment.
 • Fauvisme 1904-19015

  Fauvisme 1904-19015
  El fauvisme és un moviment de pintura francès a principis del segle XX. Aquest és el primer moviment artístic revolucionari d’aquest segle. Les obres mostren una autonomia del color respecte de la forma té al començament certs plantejaments propis del Simbolisme, com per exemple el concepte de no imitació de la realitat aplicat per Gustave Monrau, i del Postimpressionisme, com ara l'ús de empastaments gruixuts i de la tècnica divisionista ús del color pur al costat del complementari
 • Gosspel (jazz)

  Gosspel (jazz)
  Cant religiós de caràcter popular propi de la comunitat negra americana. Va sorgir al voltant de 1870. Al principi es tractava d'un estil predominantment blanc, però va anar imposant-se en els actes de cristianització dirigits per l'evangelista Dwight Moody. Té els seus orígens en els himnes de les escoles dominicals, en els càntics de fe i en les melodies i harmonies de la música popular transformats per la tradició africana de la comunitat negra. És caracteritza per polifonies i síncopes.
 • Period: to

  PRIMERES AVANTGUARDES ARTÍSTIQUES

  Tots els moviments creatius essencialment gràfics que van aparèixer del 1905 al 1945 s’anomenen Primeres avantguardes, que es caracteritzen per qüestionar i negar l’art del passat i proposar-ne un basat en experiments, materials i constants tecnològiques. Els artistes avantguardistes intenten desafiar les limitacions de la tradició. L’experimentació, l’originalitat i la controvèrsia s’han convertit en els nous paràmetres de les avantguardes artístiques.
 • Cubisme 1907-1914

  Cubisme 1907-1914
  El cubisme tracta a la natura o els paisatges amb formes geomètriques. Per tant, es representen per objectes en tots els angles en un mateix pla, formant una figura tridimensional.
  En l'art cubista, tenint en compte la geometrització de la forma i el volum, les línies rectes dominen i es modelen bàsicament amb cubs i cilindres.
  En aquest moviment s'hi distingeixen dues etapes:
  fase analítica i fase sintètica
  El principal propulsor del cubisme va ser Pablo Picasso (Guernica).
 • Futurisme 1909-1930

  Futurisme 1909-1930
  El futurisme és un intent de reflectir el moviment, el poder, la velocitat, el poder interior de les coses, la noblesa de les guerres, les màquines, les nacions i els sentits, i l'avantguarda de tot allò modern. Aquest moviment va trencar amb la tradició, el passat i l’academicisme. Dintre trobem la pintura metafísica (un corrent pictòric que recreava una realitat inquietant, amb representacions fantàstiques i espais inventats que descobreixen allò amagat i imprevisible del pensament humà).
 • Expressionisme 1910-1945

  Expressionisme 1910-1945
  L’expressionisme és un moviment cultural ampli i el seu estat d’ànim col·lectiu ha experimentat molts canvis i fluctuacions des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX. Ideològicament parlant, representa el desig de l'artista de governar el món exterior, situant-lo en la imatge de pensaments abstractes que expliquen l'univers quan s'expressen i ignoren conscientment l'anàlisi de fets reals
  L'expressionisme implica una posició al món i, per tant, va conduir a un moviment revolucionari
 • Revolució Mexicana 1910-1924

  Revolució Mexicana 1910-1924
  En aquesta revolució mexicana es comencen a reivindicar tots els poble indignes de tot el continent Europeu. I comencen a sortir artistes com Diego Rivera o Frida Khalo.
 • Art Abstracte 1910

  Art Abstracte 1910
  L'art abstracte s’aplica generalment a totes aquelles expressions plàstiques en què els artistes rebutgen voluntàriament els conceptes artístics tradicionals com a imitació de la realitat.
  Dins de l’art abstracte trobem tres moviments d’avantguardia:
  - Constructivisme1913 (expressió artística tridimensional)
  - Suprematisme 1915
  - Neoplasticisme holandès 1917 (art que exclou totes les emocions i se centra en el rigor matemàtic i la simplificació radical de les formes geomètriques)
 • Pintura Metafísica

  Pintura Metafísica
  La pintura metafísica espera expressar l’ambient oníric a la deserta plaça italiana en forma d’imatges, juxtaposades amb objectes juxtaposats a l’atzar, connectant-ho tot amb el subconscient i transcendint la realitat.
 • Primera Guerra Mundial 1914-1918

  Primera Guerra Mundial 1914-1918
  L'art en plena Guerra Mundial era influenciat per aquesta, els artistes feien obres plenes de tristesa, menys figuratiu i cada cop més integrat en l'art abstracte.
 • Constructivisme

  Constructivisme
  Moviment artístic sorgit a Rússia que es basa en el cubisme, i estèticament es relaciona amb l'enginyeria i l'arquitectura.
 • Suprematisme

  Suprematisme
  El suprematisme va ser un moviment artístic enfocat en formes geomètriques fonamentals (en particular, el quadrat i el cercle), que es va formar a Rússia.
 • Dadaisme (fotomontatges) 1916-1925

  Dadaisme (fotomontatges) 1916-1925
  El dadaisme és un moviment anti-art que va sorgir a Zuric (Suïssa) el 1916 quan va esclatar la guerra a tot Europa. Avui en dia, la major part de l'art il·lustrador prové de Dada, i la fusió de gèneres i temes típics de l'estil collage també s'atribueix en gran mesura al moviment Dada.
 • Neoplasticisme/De Stjil 1917-1931

  Neoplasticisme/De Stjil 1917-1931
  El Neoplasticisme sorgeix en la cerca d'un art que no tingués elements accessoris, sinó només els més elementals, per a arribar a l'essència d'un llenguatge plàstic objectiu reduint-la a formes geomètriques i colors purs per a fer-la universal
  De Stijl era un moviment artistic i el seu objectiu era la integració de les arts o l'art total. El seu restringit vocabulari visual, els artistes van buscar una expressió de l'estructura matemática de l'univers i de l'harmonía universal de la natura
 • Revolució Russa

  Revolució Russa
  La Revolució Russa de 1917 fou un procés polític que culminà el mateix any amb l'establiment d'una república que substituí el sistema tsarista anterior i que porta a l'establiment de la Unió Soviètica.
 • Art Decó 1920-1939

  Art Decó 1920-1939
  L'art déco és un moviment artístic que va predominar a pricipis del segle XX en l'arquitectura, l'art, el disseny gràfic, el disseny interiors i el disseny industrial. Es va caracteritzar per la utilització de figures geomètriques delineades amb precisió i la utilització de colors forts i cridaners.
 • Blues

  Blues
  El blues és una forma d’expressió musical que va arribar als Estats Units a través d’esclaus nord-americans, de la costa occidental d’Àfrica. Algunes de las características del blues, es que sus canciones son més líriques que narratives. Això significa que el cantant intenta expressar sentiments, com la tristesa i la melancolía, en lloc de explicar histories. Els músics més importants d’aquesta música són: B.B King (guitarrista de blues i compositor) i Ray Charles (cantant i músic)
 • Bauhaus 1920-1930

  Bauhaus 1920-1930
  L'escola Bauhaus neix en 1919 en Weimar, Alemanya; després de la Primera Guerra Mundial com a producte de diferents revoltes revolucionàries donada la derrota del país. L'objectiu de Bauhaus va ser unir a tots els artistes en diferents àrees, ja sigui pintura, artesania, escultura, arquitectura i altra, per a formar un nou gremi d'artesans, en les paraules del seu fundador Walter Gropius. Dintre de la Bauhaus trobem tres etapes importants: Weimar, Dessau i Berlin.
 • Surrealisme 1924-1966

  Surrealisme 1924-1966
  El terme surrealisme fa referència a l’art que va començar a la dècada de 1920, a partir d’una pintura icònica determinada, recopilant imatges inquietants produïdes durant el son a partir d’una pintura metafísica i afegint autonomia, és a dir, llibertat, ràpida i el procés d’expressió fluida, raons incontrolades convertir-se en el mètode d’execució del treball. Hi ha dues tendències en el surrealisme:
  - Corrent automatista
  - Corrent oníric
 • Arquitectura de ferro 1925-1965

  Arquitectura de ferro 1925-1965
  Arquitectura en ferro, del ferro o arquitectura metàl·lica són denominacions historiogràfiques d'una tècnica constructiva i estil arquitectònic del segle XIX, originats en la disponibilitat de nous materials que es va produir durant la Revolució Industrial.
 • Televisió

  Televisió
  En aquest invent de l'època es podia veure a traves d'una pantalla les coses que passaven a la resta del món, aparell poc assequible en aquells temps.
 • Crac de la borsa EEUU

  Crac de la borsa EEUU
  Van sorgir nous temes per representar. L'exposició Americà after the Fall: Painting in the 1930s és una panoràmica sobre la resposta dels creadors plàstics del país sobre clima econòmic, polític i estètic que va dominar la dècada següent, escenari de la Gran Depressió. Ens aporta al món de l'art; la nova objectivitat a Europa i l'Art Decó juntament amb la Bauhaus.
 • FUNCIONALISME 1930

  FUNCIONALISME 1930
  El funcionalisme va sorgir en el context del moviment modern. El lema d'una tendència arquitectònica és "la forma segueix la funció". La característica de les seves obres és simplificar la forma arquitectònica fins a la part més pura i important: la superfície, el cub i el cilindre són quadrats des de la perspectiva del volum.
 • Segona República Espanyola 1931-1936

  Segona República Espanyola 1931-1936
  L'art de la Segona República Espanyola, estava centrat en la república fent propaganda política o retrats a les persones més importants de l'època.
 • Organicisme 1935-1953

  Organicisme 1935-1953
  L'Organicisme derivat del Funcionalisme, és una tendència arquitectònica que va tenir com a difusor principal Frank Lloyd Wright. Wright va partir dels ensenyaments de Sullivan i l'escola de Chicago, i per això es pot dir que a la seva obra hi ha plantejats conceptes funcionalistes amb caràcter orgànic. Un altre dels aspectes que van caracteritzar la seva arquitectura es la cura en la integració en l'entorn, aconseguida per amb l'articulació dels volums i el predomini de l'estructura horizontal.
 • Guerra Civil Espanyola 1936-1939

  Guerra Civil Espanyola 1936-1939
  En aquesta guerra va ser moment on molts pintors espanyols, van fer una crítica al que estava passant en el país en aquell moment. Com per exemple un dels quadres més famosos del món com és Guernica, va realitzar per Picasso durant aquesta guerra.
 • Segona Guerra Mundial 1939-1945

  Segona Guerra Mundial 1939-1945
  L'art en plena Guerra Mundial era influenciat per aquesta, els artistes emigren a América i veiem la llum de l'expressionisme abstracte.
 • Informalisme 1940-1950

  Informalisme 1940-1950
  És un moviment pictòric que comprèn totes les tendències abstractes i gestuals que es van desenvolupar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, en paral·lel amb l'expressionisme abstracte estatunidenc.
  La base de tot informalisme és la resposta irada a la circumstància social en la qual viu l'individu. Consisteix en utilitzar materials i gestuals, l'atzar i la improvisació, i una base ideologica fortament vinculada amb l'existencialisme.
 • Rock

  Rock
  Rock and roll és un gènere musical nascut en la dècada de 1950 aproximadament, en la societat nord-americana. El seu element més característic és el ritme. Molt marcat i recognoscible. Algunes característiques:
  - Sorgeix com a fusió de diversos estils com el blues, el rhythm and blues, el country i altres estils
  - S'utilitzen instruments moderns i de la família dels electrófonos.
  - Existeixen diferents estils o gèneres de rock: rock progressiu, heavy metall i punk rock.
 • Guerra Estats Units

  Guerra Estats Units
 • Galeria art of this century

  Galeria art of this century
  És una galeria d'art que Peggy Guggenheim va obrir al número 30 del carrer 57 Oest de Nova York a l'octubre-novembre de 1942. La galeria va exposar important art contemporani fins que va tancar el 1947, quan Peggy Guggenheim va tornar a Europa. La galeria va ser dissenyada per l'arquitecte, artista i visionari Frederick Kiesler.
 • Expressionisme Abstracte 1943-1965

  Expressionisme Abstracte 1943-1965
  L’expressionisme abstracte és un moviment de pintura de la postguerra i la seva característica principal és l’afirmació espontània dels individus a través de la pintura. Aquesta és una tècnica no simbòlica i no compleix les limitacions de la notació convencional.
 • Period: to

  SEGONES AVATGUARDES ARTÍSTIQUES

  Quan el període de l'art del segle XX corresponent a les Primeres Avantguardes es compara amb les tendències de la segona meitat, es veu que, si bé el primer malgrat la diversitat d'estils mostra una gran coherència interna, el segon apareix marcat per l'heterogeneïtat de les diverses opcions. Encara es noten certs aspectes que connecten amb els plantejaments inherents a la modernitat. L'artista encara es nodreix de l'experimentació (materials nous, tècniques noves, formes noves).
 • Guerra Freda 1947-1991

  Guerra Freda 1947-1991
  Durant tota la guerra te molta importància l'expressionisme abstracte.
 • Pop Art 1950-1970

  Pop Art 1950-1970
  Neix de la reacció d'alguns artistes a l'expressionisme abstracte, que creuen que aquest tipus d'impressió abstracta és incomprensible per a la gent normal. Les característiques que podem destacar del Pop art entre altres, es la necessitat que tenen els artistes per apropar l’art al món i a la realitat, mitjançant el llenguatge figuratiu i realista. Aquest estil rebutja l’estil abans comentat, l’expressionisme abstracte. Les temàtiques dels quadres del pop art són: les ciutats, el cinema...
 • Pop

  Pop
  La música pop (en anglès pop music, abreviació de popular music) és una de les interpretacions musicals originades a partir de la segona meitat del segle xx. Es caracteritza per:
  les melodies i lletres pegadizas, les cançons també s'elaboren d'acord amb l'estructura estrofa-tornada, amb regularitat de temàtiques sentimentals, com l'acte d'enamorar-se o sofrir una desil·lusió o traïció romàntica i se li dóna prioritat als efectes obtinguts gràcies a la tecnologia i els mitjans electrònics.
 • Brutalisme 1950-1970

  Brutalisme 1950-1970
  El brutalisme és un estil arquitectònic que va sorgir en el moviment modern i va prevaler des dels anys cinquanta fins als setanta. Es va inspirar originalment en les obres de l'arquitecte suís Le Corbusier (especialment els seus edificis Unité d'Habiation i Ludwig Mies van). selecció de materials. Els característiques són:
  - L'ús de formigó cru com a material essencial (encara que es poden similars que produeixin el mateix efecte).
  - Formes senzilles amb la clara exhibició de l'estructura.
 • Art Cinètic 1954-actualitat

  Art Cinètic 1954-actualitat
  L’art cinètic és una tendència artística en què les obres són dinàmiques o semblen dinàmiques. La tendència de la pintura contemporània i la creació d’escultures produeixen una impressió dinàmica. L’art esportiu i l’art òptic són tendències artístiques basades en l’estètica esportiva.
 • 1r videojoc

  1r videojoc
  William Higinbotham i Robert Dvorak, Sr. mostrar un simulador de tennis que van denominar Tennis for Two (Tennis per a dos). Es va desenvolupar sobre un ordinador analògic Donner Model 30 utilitzant un oscil·loscopi.
 • Op art

  Op art
  Op art, també conegut com art òptic i art òptic, és un estil d’art visual que utilitza la il·lusió òptica.
  En les obres d'art modernes, l'observador participa activament movent-se per captar completament l'efecte òptic, de manera que es pot dir que no hi ha cap aspecte emocional a l'obra. L’art operatiu és un moviment de pintura, mentre que l’art dinàmic és l’escultura. Els principals elements de la tecnologia òptica són: línies paral·leles rectes o corbes, contrast de color evident.
 • Funk

  Funk
  A mitjan dècada de 1960, va aparèixer un nou estil derivat del soul: el funk o funky. Aquestes paraules significa “enrotllat”, “original”. El funk va sorgir quan el soul va rebre la influència del rock. El seu creador va ser el cantant de soul James Brown. Es van crear cançons en les quals la melodia i la harmonia tenien cada vegada menys importància. La seva popularitat s'estengué tan ràpidament i des d'aquell primer moment marcà la història de la música de ball.
 • Free Jazz

  Free Jazz
  El Free Jazz va consistir en el fet que els músics negres comencessin a revelar d'una forma que els fer comprendre que la seva música pot ser un mitjà de lluita en l'anomenada moviment pels drets civils. Aquesta politització es va plasmar tant en la inspiració del propi Jazz. És caracteritza amb la història del Jazz: el ritme de les seves partitures no el localitzem en cap grup d'instruments, sinó que s'estén a la globalitat en forma d'impulsos, d'energia
 • Art conceptual 1961-actualitat

  Art conceptual 1961-actualitat
  L’art conceptual és el fill del moviment artístic de Dada, en el qual el concepte o el pensament és l’únic que interessa. No és important per les capacitats físiques o tècniques, l'estètica ni els aspectes materials.
 • Minimal art

  Minimal art
  Aquestes dues tendències, que van sorgir a mitjan dècada del 1960, defineixen els treballs d'un seguit d'artistes que es van oposar al extremada subjectivitat de l'Expressionisme abstracte. es va caracteritzar per l'ús de les formes geomètriques simples i per franges de colors Plans, és a dir, sense relleu, en els quals no era perceptible el gest de la pinzellada. En el terreny escultòric, l'extrema senzillesa i l'austeritat formal redueixen l'obra essencialment a la geometria.
 • Art povera

  Art povera
  L’art povera va ser encunyat el 1967 pel crític italià Germano Celant, que va recollir totes les obres amb aquest nom, que es caracteritzen per estar fetes de materials inferiors, com ara sorra, palla, pedres, branques, fulles, metall o vidre fragments. Conceptualment, la introducció d’aquests materials a la creació artística és un refús artístic i fred a les escultures minimalistes americanes fetes amb materials industrials.
 • Rap-hiphop

  Rap-hiphop
  Rap és un gènere musical d'origen nord-americà caracteritzat per l'ús de rimes vocals. Hip hop és una cultura que inclou diverses expressions artístiques com el grafit, el ball, les rimes (rap) i la música. El rap forma part d'una expressió cultural més gran anomenada hip hop.
 • ART D’ACCIÓ I CONCEPTUAL 1970-2021

  ART D’ACCIÓ I CONCEPTUAL 1970-2021
  Al començament de la dècada del 1950 un seguit d'artistes van fer desaparèixer l'objecte artístic tradicional (quadre de cavallet o escultura) i el van substituir per la creació d'un esdeveniment (happening) en format d'espectacl a mig camí entre el teatre i les arts. Els primers exemples van ser fets pel músic John Cage i el coreògraf Merce Cunningham de Carolina del Nord. D'aquestes accions, efímeres en el temps, només en queda constància a través de vídeos o de fotografies fetes durant l'acte
 • High tech 1970-1985

   High tech 1970-1985
  El high-tech (alta tecnologia) és un estil arquitectònic que es va desenvolupar durant els anys setanta. Presa el seu nom del llibre: publicat en 1978 per Joan Kron i Suzanne Slesin. El llibre mostra abundants exemples d'obres on prevalen els materials industrialitzats particularment utilitzats en sostres, pisos i murs.
 • Hiperrealisme i Fotorealisme 1970-2021

  Hiperrealisme i Fotorealisme 1970-2021
  Aquest estil va sorgir el 1968 per tractar la distància entre expressions conceptuals més radicals i l'abstracció després de pintar. A partir de la còpia de models fotogràfics, molts artistes nord-americans han emprès el camí del realisme, intentant que l’original i la reproducció siguin el més semblants possible.
 • Neoexpressionisme 1970-1980

  Neoexpressionisme 1970-1980
  El neoexpressionisme también va tenir una gran incidència als EUA i Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel i Keith Harging en van ser les figures més destacades. Les seves obres, tot i que respecten les premisses generals de la postmodernitat, presenten un llenguatge propi i personal. La transvanguardia, formada estrictament per pintors italians, va presentar una certa homogeneïtat d'estil, malgrat els diferents llenguatges utilitzats.
 • Techno-electronica

  Techno-electronica
  El techno o tecno és un estil de música electrònica creada a final dels anys 80, però adquirí la màxima popularitat als 90. És una evolució del rock progressiu, però té unes melodies més electròniques i uns ritmes més durs i obsessius. Utilització d'instruments electrònics, com sintetitzadors i samplers.
 • NOMINALISME I NEO-POP 1980-2000

  NOMINALISME I NEO-POP 1980-2000
  El Neominimalisme i el Neo-pop. En el primer grup s'inclouen els artistes que han recuperat l'abstracció geomètrica com a base del seu llenguatge. El segon grup desenvolupa un tipus d'obres que incorporen elements tant del còmic com del cinema i dels dibuixos animats com fa Jeff Koons.
 • PATTERN & DECORATION

  PATTERN & DECORATION
  El Pattern & Decoration, modalitat pictòrica que va sorgir al començament dels anys 80. Aquest moviment, caracteritzat pel fet que els seus artistes fan servir plantilles per fer les seves composicions, mostra influències exòtiques clares, interès per atreure visualment l'espectador per mitjà de la idea de l'horror vacui i sentit ornamental. Dintre d'aquesta tendència hi ha Joyce Kozloff i Robert Kushner, i també algunes obres de Keith Hanring.
 • GRAFFITI 1985-Act

  GRAFFITI 1985-Act
  Un grafit, és un missatge escrit o una imatge pintada, o una barreja d'ambdues, generalment emprant pots de pintura amb aerosol i sobre un lloc visible pels vianants, com panys de paret, portes o monuments. S'ha utilitzat molt per fer protestes i reivindiccions. Malgrat els graffitis ja exisitien a l'època dels romans, van tornar amb molta força als anys 80.
 • Caiguda del mur de Berlín

  Caiguda del mur de Berlín
  A partir de la caiguda del mur de Berlin, els grafits prenen molta importància.
 • Period: to

  ERA DE L'ART DIGITAL