Eesti vabariigi iseseisvumine

 • toimus referendum Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses

  toimus referendum Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses
  Nõukogude Liidu juhtkond otsustas 1991. aasta jaanuaris korraldada sama aasta 17. märtsil üleliidulise referendumi Nõukogude Liidu säilitamise küsimuses (vastava määruse võttis NSV Liidu Ülemnõukogu vastu 16. jaanuaril 1991). See seadis Balti vabariigid teataval määral sundseisu, vastukaaluks hakati korraldama oma referendumeid. Rahvahääletuse läbiviimise idee tekitas poliitiliste jõudude seas vastakaid arvamusi (õigusliku järjepidevuse küsimus, mittekodanike osalemine).
 • Eesti Vabariigi Ülemnõukogu "Otsus Eesti riiklikust iseseisvusest", millega taastati omariiklus nii de jure kui ka de facto.

 • kukkus riigipöördekatse läbi, seejärel normaliseerus olukord ka Eestis.

 • Island tunnustas Eesti iseseisvust.

 • Venemaa Föderatsioon tunnustas Eesti iseseisvust.

 • tunnustas Balti riikide iseseisvust Nõukogude Liidu Riiginõukogu.

 • võeti Eesti vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni.