Den katolske kirke

 • Aug 26, 800

  Konflikt mellem østlige og vestlige kirker

  Paven i Rom kroner Karl den Store til kejser, hvilket skaber et modsætningsforhold til kejseren i Konstantinopel, som betragter sig selv som den retmæssige arvtager af Romerriget.
 • Aug 26, 1054

  Splittelse af kirken

  Kirken splittes i ortodoks og katolsk
 • Aug 26, 1085

  Pave Gregors død

  Uroligheder mellem pave og kejser ender ud i Pave Gregors død i 1085
 • Period: Aug 26, 1122 to Aug 26, 1303

  Højdepunkt for pavens magt i europa

 • Aug 26, 1300

  Strid mellem Ppave og konge

  I begyndelsen af 1300-tallet kommer pave Bonaficius i strid med den franske Kong Filip, som krævede skat af franske gejstlige. Paven skrev et brev der formulerede pavemagtens krav om overherdømme, og Filip reagerede ved at angribe paven. Filip valgte Bonaficius' død en franskmand som pave, og fik ham flyttet fra Rom til Frankrig.
 • Peter dør martyrdøden (år 64)

  Peter (nøglemagt, særlig position tildelt til ham af Jesus) dør martyrdøden under kristenforfølgelserne i år 64.
  Peter hævdedes at havde været den første biskop af Rom, og hand efterfølgere arvtagere til positionen.