Composition

Timeline created by RosieG
In Music
 • Period:
  Jan 30, 1505
  to

  Thomas Tallis

 • Period:
  Oct 18, 1525
  to

  Giovanni Palestrina

 • Period:
  Oct 18, 1540
  to

  William Byrd

 • Period:
  Oct 18, 1554
  to

  Giovanni Gabrieli

 • Period:
  May 15, 1567
  to

  Claudio Monteverdi

 • Period: to

  Girolamo Frescobaldi

 • Period: to

  J.S. Bach

 • Period: to

  G.F. Handel

 • Period: to

  Christoph Gluck

 • Period: to

  Haydn

 • Period: to

  Mozart

 • Period: to

  Luigi Cherubini