Foto principal viladomiu

Colònia Viladomiu

 • La màquina de vapor

  La màquina de vapor
  A finals del segle XIX, James Watt va inventar la màquina de vapor. Fent servir carbó, la màquina de vapor es mou. Després de molts assajos James Watt va aconseguir fer-la funcionar.
 • Tomàs Viladomiu Bertran

  Va ser el que va fundar Viladomiu Vell i Viladomiu Nou
 • Period: to

  Què és una colònia tèxtil?

  Una colònia tèxtil es una fàbrica situada al costat d'un riu, representa una mena de poble amb alguns serveis imprescindibles com per exemple: un sabater, un supermercat, un cinema, una zona esportiva, una guarderia, una escola, una església...etc.
 • Construcció de Viladomiu Vell

  Construcció de Viladomiu Vell
  A l'any 1868 es construeix la colònia tèxtil de Viladomiu Vell.
  Es diu Viladomiu Vell perquè més endevant es construirà un altre colònia, Viladomiu Nou.
 • Construcció de Viladomiu Nou

  Construcció de Viladomiu Nou
  A l'any 1880 es construeix la colònia tèxtil de Viladomiu Nou. Encara s'hi viu i s'hi treballa.
 • Els moviments obrers

  Els moviments obrers
  Era quan els treballadors s'associaven per aconseguir millors condicions laborals, millors sous, millors condicios de vida...etc.
 • Es comença a construir la fàbrica de Viladomiu Nou

  Es comença a construir la fàbrica de Viladomiu Nou
 • Mort de Tomàs Viladomiu Bertran

  Mort de Tomàs Viladomiu Bertran
  L'any 1886 el fundador de Viladomiu Vell i Viladomiu Nou va morir.
 • Es construeix la Torre de l'Amo de Viladomiu Vell

  Es construeix la Torre de l'Amo de Viladomiu Vell
  Se li diu "La Torre de l'Amo" perquè allà es ho hi viu l'amo de la colònia, en aquest cas el senyor Viladomiu.
 • Construcció de l'església de Viladomiu Nou

  Construcció de l'església de Viladomiu Nou
  L'any 1900 es construiex, però s'ignaugura al 1905.
 • Es construeixen els primers pisos a V.Nou

  Es construeixen els primers pisos a V.Nou
 • La setmana tràgica

  La setmana tràgica
  Els polítics obliguen alguns treballadors que abandonin a la seva família i a la seva vivenda per anar a defensar les colònies espanyoles al Marroc.
 • Es construeix el teatre-cinema de V.Nou

  Quan el construeixen, el fan servir com a magatzem de la fàbrica.
 • Guerra Civil Espanyola

  Guerra Civil Espanyola
  La Guerra Civil va de l'any 1936 al 1939. Va ser un gran conflicte social, polític i militar. Francisco Franco va inciar aquesta guerra, quan definitivament la va guanyar va posar-se al poder com a dictador.
 • Es construeix la guarderia de V.Nou

  Es construeix la guarderia de V.Nou
 • Es construeix la zona esportiva de V.Nou

  Es construeix la zona esportiva de V.Nou
 • Es construeixen els nous pisos de V.Nou

  Es construeixen els nous pisos de V.Nou
  Els pisos més antics són de l'any 1900, els més nous de l'any 1951.
 • Es fa servir el teatre-cinema de Viladomiu Nou

  La seva capacitat es de: 426 persones. Actualment no s'utilitza.
 • Crisi del tèxtil

  Crisi del tèxtil
  Per culpa de la crisi del tèxtil el senyor Viladomiu ha de suspendre els sous.
 • Es crema el teatre-cinema de Viladomiu Nou (l'escenari)