colònia viladomiu

 • Jan 1, 1512

  Es comença a construir la fàbrica de Viladomiu Vell

  Tomàs Viladomiu va iniciar la constucció de Viladomiu Vell
 • el senyor Viladomiu decideix començar a fer teixits de lli

  Es prova de fer teixits de lli.
 • creació de la fàbrica de Viladomiu Nou

  Es comença a construir la fàbrica que esdevingué l'element central de Viladomiu Nou
 • hi havia molta mà d'obra

  Es comencen a treballar els terrenys. Hi ha molta mà d'obra.
 • s'instal·la la nova turbina

  Tomàs Viladomiu instal·la la primera turbina a la fàbrica.
 • Nous terrenys

  Tomàs Viladomiu va comprar els terrenys per construir la colònia
 • Es comencen a construir moltes coses

  La torre de l'amo i l'esglèsia són del 1900
 • Torre de l'amo

  La torre de l'amo es comença l'any 1899 i s'acaba al 1902
 • S'instal·la un motor auxiliar

  S'instal·la un petit motor al costat de cada teler, que ajuda a a fer més i més bons teixits.
 • l’Església s’inaugurà

  Es fa una petita festa per inagurar l'esglèsia
 • comencen les revolucions

  Els treballadors estaven espantats per les revolucions que hi havia a les ciutats
 • Nous espais publics

  Es comença a construir la plaça de l'esglèsia
 • Nous edificis publics

  Es comença a construir la guarderia
 • Es fan nous edificis

  Es comenca a construir l'edifici de la seda
 • Es fan nous pisos

  Es comencen a construir el pisos del carrer Nou
 • Suspensió de pagament

  El senyor Viladomiu va fer suspensió de pagaments i va marxar deixan-ho tot i tancant la fàbrica