Edgar allan poe stencil by iamwickedstupid

artistkukunuut

 • Period: to

  Realism

  Realism on 19 sajandi teisel kolmandikul G. Courbet' rajatud maalistiil[1].
  Realism kui kunstivool, mis taotleb ümbritseva, maalitava tõetruud ilustamata kujutamist. Realismi viljeleti kogu Euroopas ja ka Venemaal 19. sajandi lõpuni.
 • Juulirevolutsioon Prantsusmaal

 • Period: to

  Impressionism

  Impressionistlikule maalikunstile on iseloomulikud muuhulgas nähtavad pintslitõmbed, heledad värvid, avatud kompositsioon, rõhuasetus valgusele ja selle muutumisele, igapäevased teemad ja ebatavalised rakursid.
 • Esimene kirjutusmasin

  Ameerika leidur valmistab esimese kirjutusmasina
 • Pariisi kommuun.

 • Period: to

  Neoimpressionism

  Uue maalitehnika alusepanijaks peetakse Georges-Pierre Seurat'd. Ainestik tuli tavaliselt igapäevaelust. Palju kujutati populaarseid meelelahutusi, nagu kohvikud, tsirkused ja kontsertid aga tehti ka maastikumaale.
  Neoimpressionistide eesmärgiks oli valguse tõepärane kujutamine. Erinevalt impressionistidest huvitasid neid rohkem optilised efektid ja kompositsioon kui vahetu mulje edasiandmine.
 • Period: to

  Postimpressionism

  Postimpressionistid arendasid impressionismi: nad jätkasid eredate ja paksude värvide ning eristuvate pintslitõmmete kasutamist ning maalisid samamoodi realistlikke teemasid. Kuid postimpressionistid kaldusid rohkem geomeetrilisi vorme rõhutama, samuti väljendusliku mõju saavutamiseks vorme moonutama ning ebaloomulikke ja meelevaldseid värve kasutama.
 • Pariisi maailmanäitus

  Püstitati Eiffeli torn.
 • Esimene filmilinastus Pariisis

 • Period: to

  Fovism

  Fovismile pani alguse Henri Matisse'i ümber kogunenud mõttekaaslastest kunstnike grupp. Foovid hülgasid pea täielikult senise kunsti põhitõed: valguse ja varjuga modelleerimine, objektidele ainuomaste värvide kujutamine. Nende peaeesmärgiks sai mitte nähtavate asjade jäljendamine, vaid kunstniku enese tunnete ja meeleolude väljendamine. Eeskuju said nad Vincent van Goghi elamuslikest teostest.
 • Esimene lend

  Vennad Wrightid sooritavad esimese eduka lennu
 • Period: to

  Ekspressionism

  Ekspressionistid pidasid oluliseks kirjanikust lähtuva idee ja elamuse kujundirikast väljendamist. Nad seadsid esiplaanile inimese sisemaailma, tema tunnete ja tõekspidamiste kujutamise. Ekspressioniste iseloomustab traagiline elutunnetus, mis lähtub katastroofi eelaimusest. Kasutatakse süngeid ja võikaid kujundeid, mille allikaks on suurlinn, sõda, vaesus jne. Kirjanike loomingus on surma- ja enesetapumotiivid, paatoslik ja jõuline luulekeel, rohke adjektiivide kasutamine. Iseloomulik on hakitu
 • Period: to

  Kubism

  Algset kubismi, perioodi, mis algas 1909. aastal, nimetatakse analüütiliseks kubismiks. Seda perioodi iseloomustab motiivide (majad, puud ja natüürmordid) lahutamine justkui algosadeks (geomeetrilisteks kujunditeks) ning nendest uue pildi ülesehitamine. Teine, hilisem vool kubismis, kannab nime sünteetiline kubism (alguseks peetakse 1912. aastat). Kunstnik paneb esmalt paika vormid ja värvid ja alles siis mõtleb välja motiivi, tavaliselt natüürmordi. Sünteetilise kubismi esindajaks on hispaanlan
 • Elektrilised kodumasinad

  Ameerikas hakatakse valmistama elektrilisi kodumasinaid, mis inimeste igapäevaelu lihtsamaks teevad.
 • Period: to

  Futurism

  Futurismile on omane vanade kultuuritraditsioonide hülgamine. Püütakse leida kunstilisi väljendusvahendeid, et kujutada kaasaegse kiire elu ja tehniseerunud keskkonnas elava inimese mõtte- ja tundelaadi ning probleeme. Futurism väljendabki tänapäeva maailma kiirust ja eripalgelisust; ülistatakse sõda, tehnikat ja dünaamikat.
 • Period: to

  Abstraktsionism

  Abstraktsionism ehk abstraktne kunst ehk absoluutne kunst on kunstisuund maalis, skulptuuris ja graafikas. Seda iseloomustab värvide, joonte, punktide ja erinevate pindade ja vormide abil maailma ja kõik sellega kaasneva (meeleolu, suhtumine, tunded) kujutamine. Abstraktsionismi puhul ei lähtuta reaalsetest objektidest.
  Abstraktsionism kasvas välja mitmest 20. sajandi kunstivoolust. Esimeseks abstraktsionistlikuks tööks peetakse Vassili Kandinsky 1910. aastal tehtud akvarelli.
 • I maailmasõda

  Algab esimene maailmasõda, mis kestab kuni 1918.
 • Period: to

  Metafüüsiline kunst

  Tekkis Itaalias. Püüd kujutada midagi, mis ultaub üle inimese igapäevasest kogemusest. Kujutamisel on rõhutatud, liialdatud või nihestatud joonperspektiivi ning loodud igaviku tunne. Inimeste asemel on piltidel näota skulptuurid või mannekeenid, kellel puudub side konkreetse ajaga.
 • Period: to

  Dada

  Dadaismi tunnused: mängulisus, mõnitamine ja pilkamine; agressiivne suhtlemine publikuga; provokatsioonid; dogmade, loogilise mõtlemise eitamine.
 • Enamlaste võimuletulek Venemaal

 • Eesti iseseisvumine

 • Period: to

  Funktsionalism

  Funktsionalismi printsiibi kohaselt peab ehitise või eseme kujundus kajastama eelkõige tema otstarvet ehk funktsiooni (sellest tuleb suuna nimigi). Seni peamisteks peetud esteetiliste iluprintsiipide kõrval said võrdselt tähtsaks tehnilised, sotsiaalsed ja majanduslikud tegurid.
 • Period: to

  Sürrealism

  Mõjutusi saadi Sigmund Freudi psühhoanalüüsiõpetusest, mille kohaselt looming lähtub alateadvusest, nägemustest, unenägudest, vaistlikest assotsiatsioonidest jne. Sürrealistid võtsid üle freudismist teesi, et ühiskondlikke konflikte on võimalik lahendada alateadvuslike jõudude vabastamise teel. Sürrealism üritas avardada inimese tõelisusepilti ja inimlikku kogemuspiiri, suundudes alateadvusse, tunnete ja aistingute maailma.
 • Leica

  Turule tuuakse fotoaparaat, mis sobib kasutamiseks igaühele.
 • Ülemaailmne majanduskriis

  1929-1933. The Great Depression
 • Esimene vinüülplaat

  ettevõte RCA Victor esitles esimest kauamängivat vinüülplaati, mille mõlemale küljele oli võimalik lindistada 10 minutit heli.
 • Hitleri võimuletulek Saksamaal

 • Molotovi-Ribbentropi pakt

 • II maailmasõda

  Algab Teine Maailmasõda, mis kestab kuni 1944.
 • Period: to

  Popkunst

  Popkunsti motiivid ei olnud traditsioonilised, vaid kaasaegset tarbijalikku ühiskonda kujukalt iseloomustavad produktid ja industriaalse kultuuri objektid. Popkunst kasutas kõige argisemaid, banaalsemaid ja iseenesest tühisemaid esemeid ja nähtusi, mille keskel tavainimene argipäevas viibib, tihti kistes need tavapärasest keskkonnast välja ja tõstes mingil kunstilisel viisil eriliselt esile.
 • Korea sõda.

  1950-1953.
 • Period: to

  Kontseptualism

  Ideid esitati tihti skeemide, jooniste või fotomontaažide abil. Kõike püüti edasi anda võimalikult primitiivselt. Kunst koosneb ideest; milline see idee on, ei ole aga eriti tähtis. Samuti peetakse lugu idee ülimast lihtsusest ja sellest, et idee ei peagi ilus olema. Oma sõnade järgi püüdsid kontseptualistid kriitikutest kui parasiitidest vabaneda ja ise oma teoseid sõnastada.
 • Period: to

  Performance

  Performance on tegevuskunsti liik, milles kunstniku juhatusel (vahel ka publiku osalusel) luuakse (improvisatsiooniline) etendus. Esimest korda kasutati nimetust happening 1959. (Allan Kaprow)
 • Juri Gagarin kosmoses

 • Berliini müüri püstitamine

 • Period: to

  Minimalism

  Kuigi minimalismile ehk minimaalkunstile omaseid jooni - lihtsus, askeetlikkus, selgus - võib leida juba Vene konstruktivistide loomingus, loetakse traditsiooniliselt minimalismi "alguseks" 1964. aastat, millal esmakordselt eksponeeriti Dan Flavini minimalistlikku installatsiooni "Monument V. Tatlinile", mis oli neoonvalgustitest loodud konstruktsioon, pühendatud vene konstruktivistliku suunda esindavale kunstnikule.
 • Period: to

  Op-kunst

  Kunstisuund keskendub peamiselt optiliste efektide loomisele. Lihtsate geomeetriliste kujundite ja värvi- või valguskontrastide abil püütakse edasi anda ruumilist muljet või liikumist. Opkunsti tähtsaim esindaja ja n-ö kunstisuuna isa on Victor Vasarely. Teised tuntud esindajad on näiteks J. Le Parci, Bridget Riley ja J. R. Soto. Opkunst on tugevalt mõjutanud tänapäeva moe-, tarbe- ja eriti reklaamikunsti.
 • Period: to

  Maakunst

  Maakunst (inglise keeles land art) on 1960. aastate lõpus tekkinud kunstivorm, milles kunstilise kujundamise materjaliks on maastik. Maakunst võib seisneda nii vaid väikeste muudatuste tegemises loodusobjektidele ja maastikele, kui käsitleda endas suuri maa-alasid ümberkujundavaid projekte. Maakunsti vormideks on näiteks pinnase ümberpaigutamine, kraavide kaevamine ja kivide kuhjamine. Mitmed maakunsti viljelejad on saanud loomingulist inspiratsiooni eelajalooliste tsivilisatsioonide maapinnajoo
 • Period: to

  Videokunst

  Videokunstnikud hakkasid taas huvi tundma ruumi vastu, milles kunst paikneb.
  Nende huviobjektiks on inimene ja tema suhe ümbritseva maailmaga. Teemadest eelistatakse lahata vastastikuseid suhteid, inimese lootuseid ja hirme, toimimist koos ümbritseva keskkonnaga.
 • Woodstocki festival

 • Esimene mobiiltelefon

  DynaTac mobiiltelefoniga tehti maailma esimene mobiiltelefonikõne.
 • Philipsi CD

  Philips esitleb oma revolutsioonilist kompaktdiski(CD).
 • Macintosh

  Apple toob turule Macintoshi, mis revolutsioneerib elektroonikadisani täielikult.
 • Berliini müüri langemine

 • Eesti taasiseseisvumine