Notas u70926235217hw u80402286587yrb 624x385@el correo elcorreo

Aparell fris cronològic (Música)

 • Primera caixa de musica de l'historia

  Primera caixa de musica de l'historia
  El model més senzill consisteix en un cilindre giratori o disc proveït de osques amb relleu o reblons que en ensopegar amb les làmines d'un teclat de metall o petit raspall de dents de filferro, reprodueixen breus melodies.
 • Primer organell de l'historia

  Primer organell de l'historia
  És un instrument que es pot tocar amb els peus. Per produir música només cal girar un manubri que fa moure sobre el seu eix a un cilindre que conté unes pues de diferents formes i mides que mouen alhora uns textos que repercuteixen a les cordes de piano que se situen a l'interior d'un calaix fent-les sonar. Cada rodet solia tenir 10 temes diferents.
 • Primer fono-autògraf de la historia

  Primer fono-autògraf de la historia
  El so s'enregistrava en forma d'una línia amb petites variacions sobre un suport que constava d'un cilindre fumat amb el sutge d'un llum, tot i que després era impossible reproduir-lo. Tot i aquesta limitació, aquest artefacte va servir per demostrar que l'enregistrament de so era possible.
 • Primer tocadiscs de l'historia

  Primer tocadiscs de l'historia
  Un tocadiscos és un sistema de reproducció del so del tipus electromecànic analògic, successor del gramòfon, que utilitza el mateix tipus de tecnologia, substituint el cilindre de fonògraf per un disc.
 • Primer gramòfon de l'historia

  Primer gramòfon de l'historia
  El gramòfon va ser el primer sistema d'enregistrament i reproducció de so que va utilitzar un disc pla, a diferència del fonògraf que enregistrava sobre un cilindre. Així mateix va ser el dispositiu més comú per reproduir so
 • Primera pianola de l'historia

  Primera pianola de l'historia
  La pianola (o piano mecànic) és un instrument musical amb el mecanisme del piano al qual s'hi afegeixen elements mecànics i pneumàtics per permetre la reproducció automàtica de la música perforada en un rotlle de paper
 • Primer magnetòfon de l'historia

  Primer magnetòfon de l'historia
  El primer magnetòfon de la història utilitzava com a suport per a l'enregistrament filferro, anomenat així magnetòfon de filferro o gravador de filferro.
 • Primer cassette de l'historia

  Primer cassette de l'historia
  El casset és un format d'enregistrament de so o vídeo en cinta magnètica que va ser àmpliament utilitzat entre principis de la dècada de 1970 i fins de la dècada de 1990.
 • Primer walkman de l'historia

  Primer walkman de l'historia
  És un reproductor d'àudio portàtil que utilitza un reproductor d'audiocasset a bateria i en alguns casos té una ràdio AM/FM. Això permet a l'usuari escoltar música a través d'auriculars mentre camina, trota o relaxa.
 • Primer CD (Compact Disc) de l'historia

  Primer CD (Compact Disc) de l'historia
  És un disc òptic utilitzat per emmagatzemar dades en format digital, consistents en qualsevol tipus d'informació (àudio, imatges, vídeo, documents i altres dades).
 • Primer MP3 de l'historia

  Primer MP3 de l'historia
  És un dispositiu que emmagatzema, organitza i reprodueix fitxers d'àudio digital.
 • Primer ipod de l'historia

  Primer ipod de l'historia
  L'iPod va ser una línia de reproductors d'àudio digital portàtils dissenyats i comercialitzats per Apple.
 • Primer Smartphone de l'historia

  Primer Smartphone de l'historia
  És un dispositiu mòbil que combina les funcions d'un telèfon mòbil i d'un PDA. Aquests dispositius funcionen sobre una plataforma informàtica mòbil, amb més capacitat d'emmagatzemar i capaç de fer tasques simultàniament.