56 3006

A legismertebb fizikusok

 • Feb 15, 1564

  Galileo Galilei

  Galileo Galilei
  Galileo Galilei itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós. A fizikában ő honosította meg a kísérleteket és méréseket, új módszereket adva ezzel a fizikának (és a többi természettudománynak). A csillagászatban ő volt az első, aki tudatosan használta az általa épített távcsöveket csillagászati jelenségek és objektumok megfigyelésére. Eredményei összhangban voltak a kopernikuszi heliocentrikus világképpel,
 • Dec 27, 1571

  Johannes Kapler

  Johannes Kapler
  Johannes Kepler német matematikus, csillagász és optikus volt, aki felfedezte a bolygómozgás törvényeit, amelyeket róla Kepler-törvényeknek neveznek.
 • Isaac Newton

  Isaac Newton
  Isaac Newton angol fizikus. 1661-től Cambridge-ben tanult. Az 1665-ös nagy pestisjárvány idejére birtokára vonult vissza, ahol két év alatt olyan nagyszerű gondolatok fogalmazódtak meg benne, mint a differenciálszámítás elmélete, a színelmélet, a dinamika alaptörvényei és az általános tömegvonzás törvérvénye.
 • Benjamin Franklin

  Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, polgári demokrata politikus, természettudós, filozófus, nyomdász, az első név szerint ismert amerikai sakkozó.Franklin tehetséges fizikus és feltaláló volt. Feltalálta többek között a villámhárítót, az üvegharmonikát, a Franklin-kályhát, a bifokális szemüveglencsét és a rugalmas katétert. Bár nem védjegyeztette egyik találmányát sem, mindig támogatta a fejlesztők és szerzők jogait.
 • Michael Faraday

  Michael Faraday
  Michael Faraday angol fizikus és kémikus. Az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta, jelentősen hozzájárult az elektromágnesesség és elektrokémia területeinek fejlődéséhez.
  Ő találta fel a később Bunsen-égő néven ismertté vált hőforrás első változatát.
  Michael Faradayt a történelem egyik legnagyszerűbb tudósának tartják.
 • James Clerk Maxwell

  James Clerk Maxwell
  James Clerk Maxwell skót matematikus-fizikus.
  Maxwell volt az, aki egy összefoglaló egyenletrendszerbe írta le az elektromosság és a mágnesesség törvényeit, ezen kívül a nevéhez fűződik a Maxwell-eloszlás, a gázok mozgásának elmélete.
 • Thomas Edison

  Thomas Edison
  Thomas Edison amerikai elektrotechnikus, üzletember, feltaláló; születésnapja Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnökének 1983-as deklarációja óta a Nemzeti Feltalálók Napja (National Inventors' Day) az USA-ban.
 • Eötvös Loránd

  Eötvös Loránd
  Eötvös Loránd magyar fizikus, akinek egyik legismertebb alkotása a nevét viselő torziós inga (a Cavendish-féle torziós mérleg továbbfejlesztésének is felfogható). Egyetemi tanár, vallás- és közoktatási miniszter, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Mathematikai és Fizikai Társulat alapító elnöke,
 • Marie Curie

  Marie Curie
  Marie Curie lengyel származású francia fizikus és kémikus, a radioaktivitás úttörő kutatója. Ő volt a párizsi egyetem első női professzora, azonkívül elsőnek kapott kétszer Nobel-díjat, a fizika, illetve a kémia területein végzett munkájáért. 1903-ban Henri Becquerellel és férjével, Pierre Curie-vel megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat, majd 1911-ben (egyedüliként) a kémiai Nobel-díjat.
 • Albert Einstein

  Albert Einstein
  Albert Einstein elméleti fizikus; tudományos és laikus körökben a legnagyobb 20. századi tudósnak tartják. Ő fejlesztette ki a relativitáselméletet és nagymértékben hozzájárult a kvantummechanika, a statisztikus mechanika és a kozmológia fejlődéséhez. 1921-ben fizikai Nobel-díjjal jutalmazták „az elméleti fizika területén szerzett érdemeiért, különös tekintettel a fényelektromos jelenség törvényszerűségeinek felismeréséért”.