Foldvillamtachion

Az elektromosságtan fejlődése

 • Period: May 24, 1544 to

  William Gilbert

  William GilbertAz ókori görögök kezdetleges tapasztalatait leszámítva először Gilbert foglalkozott az elektromos mező kérdéskörével. Vizsgálatai a megdörzsölt műanyag rúddal kapcsolatos jelenségekre terjedtek ki.
 • Period: to

  Du Fay

  Du Fay, francia fizikus elsőként fedezte fel a töltések közötti különböző jelenségeket. Vizsgálódása során rájött, hogy az egynemű töltések taszítják, a különnemű töltések pedig vonzzák egymást.
 • Az elektroszkóp születése

  Az elektroszkóp születése
 • Period: to

  Benjamin Franklin munkássága

  Franklin, amerikai természttudós vezette be a pozitív-negatív töltés fogalmát.
 • Period: to

  Coulomb

  Coulomb, vizsgálatai során kapcsolatot állított fel a töltések, azok távolságai, illetve a köztük fellépő vonzás vagy taszítás között.
 • Period: to

  Luigi Galvani

  Az olasz fizikus elsőként foglalkozott elektrofiziológiával. Legismertebb munkássága az elektromosság izommozgáson történő tanulmányozása volt.
 • Period: to

  Alessandro Volta

  Alessandro VoltaGalvani tanulmányai alapján több elektromos szerkezetet is alkotott.
 • A Leideni palack születése

  A Leideni palack születése
 • Period: to

  André-Marie Ampere

  Ampere, francia fizikus, az elektromosság nyomán az áramok vezetőkre gyakorolt hatását vizsgálta. Megállapította,hogy az egy irányba haladó áramok taszítást, az ellenirányba haladó áramok vonzást gyakorolnak a vezetőkre.
 • Period: to

  Hans Christian Oersted

  Oersted kísérletei során megállapította, hogy az elektromos mezőt mágneses mező veszi körül.
 • Period: to

  Georg Simon Ohm

  Ohm, német fizikus teremtette meg a kapcsolatot az áramerősség és a feszültség között. A róla elnevezett törvény kimondja, hogy egy tetszőleges vezetőszakaszon eső feszültség és azon átfolyó áram hányadosa állandó, melyet ellenállásnak nevezünk.
 • Period: to

  Michael Faraday

  Az angol fizikus legjelentősebb vizsgálatait az elektrolízis témakörében folytatta, ahol több törvényerűséget is megállapított. Ezeket ma Faraday-törvényeknek nevezzük.