Romeinen en Germanene

 • 161

  Keizer Marcus Aurelius

  Keizer Marcus Aurelius
 • Period: 161 to

  regeerperiode van keizer Marcus Aurelius

 • Period: 211 to

  Het aantal keizer

  In Rome volgende de keizers elkaar in snel tempo op. Tussen 211-284 waren er 24 keizers en zelden zaten de keizers langer dan 5 jaar op de troon.
 • 406

  Germaanse stammen vestigde zich in het Romeinse Rijk

  vanaf 406 moesten de Romeinse Keizers toestaan dat Germaanse stammen zich onder hun eigen leiders en bestuur in het Romeinse Rijk vestigden
 • 476

  Germaanse generaal Odoaker nam het Keizerlijke bestuur over

  in 476 nam de Germaanse generaal Odoaker het keizerlijk bestuur over en werd hij door zijn leger uitgeroepen tot koning van de Germanen in Italie.
 • Period: 476 to Oct 8, 1453

  Het Oost-Romeinse Rijk

  Het bestaan van het Oost-romeinse rijk
 • Period: to

  Romeinen en Germanen

 • Voor geschiedenis

 • Keizer Diocletianus

  Keizer Diocletianus
 • Period: to 305

  regeerperiode van Keizer Diocletianus

  Keizer Diocletianus regeerde van 284-305. Hij probeerde de economie te redden door het rijk op te splitsen in een oostelijk (griekse) en westelijke rijkshelft. Elk met eigen keizer en onderkeizer.