EU

By geo7d5
 • Eu zajednica za ugljen i čelik

  u Parizu salstali su se predstavnici 6 zemalja (FRA, NJEM, BELGIJA, NIZOZEMSKA, LUX, ITAIJA)
 • EUROPASKA ekonomska zajednica (EEZ)

  Francuska, Njemačka, Italija i zemlja Benaluxa.

  Konačni cilj im je bio ujedinjenje EU
 • EUROPSKA zajednica za atomsku energiju

 • EEZ promijenio ime u Europska zajednica

 • U EU ulaze nove članice

  UK, R. Irska i Danska
 • U EU ulaze 1 država Grčka

 • Ulaze Španjolska i Portugal

 • Nastala EU

  Ugovorom iz Maastrichta 3 zajednice formirale EU
 • Ulaze 3 drzave ( Švedska, Finska i Austrija)

 • Ulaze 10 novih Članica

  Slovenija, Slovačka, Mađarska, Češka, Poljska, Litva, Latvija, Estonija, Cipar i Malta
 • Ulaze Rumonjska i Bugarska