Jakob Westholmi Gümnaasiumi ajalugu

 • Tallinna Väikelastehoiu Selts

  Wittenhofi uulitsas alustas Juhan Umblia juhatusel tegevust Tallinna Väikelastehoiu Seltsis kool vaesemate eesti soost agulipoiste harmiseks.
 • Period: to

  Jakob Westholm

  1903 tuli õpetajaks noor aateline virulane Jakob Westholm. 1905 sai kooli juhatajaks Jakob Westholm, kes seadis eesmärgiks muuta kool parimaks Tallinnas.
 • III järguline erakool

  Jakob Westholmile anti tsaarivõimudelt luba asutada III järgu erakool.
 • Valmib uus koolimaja

  Valmib uus koolimaja
  Valmib üle 30 000 kuldrubla maksma läinud koolimaja Kordese uulitsas (Kevade 4).
 • Õppekeel

  Jakob Westholm kehtestas kooli õppekeeleks eesti keele.
 • Eesti Vabadussõda

  Eesti Vabadussõjas võitels 60 Westu poissi, kellest sõjas langesid Richard Ende ja Johannes Kokla.
 • Jakob Westholmi Poglaste Erareaalgümnaasium

  Kool muudeti võimude surve all Jakob Westholmi Poeglaste Erareaalgümnaasiumiks. Vormimütsiks sai must tekkel violetse randipaelaga.
 • Jakob Westholmi Poeglaste Õigustega Erahumanitaargümnaasium

  Jakob Westholmi tahtmine täitus. Kool muudeti Jakob Westholmi Poeglaste Õigustega Erahumanitaargümnaasiumiks. Vormimütsiks sai musta randiga kirsipunane tekkel, märgiks sai kuldne tammetõru, mis hiljem paigutati kolmnurga sisse.
 • Valmib kooli lipp ja võeti deviis

  Valmib kunagise kooli õpetaja Kristjan Raua ja vilistlase Paul Luhteina kavandi põhjal Westholmi Gümnaasiumi sini- kirsipunane- kuldne lipp. Deviisiks võeti "per aspera ad astra".
 • Jakob Westholm

  Jakob Westholm
  Suri Jakob Westholm.
 • Valmib Baltikumi moodasaim koolimaja

  Valmib Baltikumi moodasaim koolimaja
  Valmib Baltikumi moodasaim koolimaja aadressil Kevade 8. Uus ja moodne koolimaja läks maksama 450 000 krooni.
 • Nõukogude okupatsioon

  Lõpetas nõukogude okupatsioon Westholmi Gümnaasiumi tegevuse. Õpilased alates VII klassist liideti Prantsuse Lütseumi eakaaslastega Tallinna 7. Keskkooliks. Noorematele poistele võimaldati õppida Tallinna linna 8. Algkoolis, mis paigutati uude koolimajja.
 • Tallinna 22, Algkool

  Poolitati 1200 õpilasega 8. Algkool, mille tulemusena sündis Tallinna 22. Algkool.
 • Sõjaväehaigla

  Saksa okupatsioonivõimud paigutasid Kevade 8 koolimajja sõjaväehaigla.
 • Muusika süvaõppeklass

  Loodi esimene muusika süvaõppeklass Nõukogude Liidus, mis töötas Zoltan Kodaly metoodika alusel.
 • Kooli lipp

  Valmis vilistlaste algatusel Westholmi Gümnaasiumi ajaloolise lipu koopia, mis kingiti koolile ja õnnistati 25. mail Kaarli kirikus.
 • Jakob Westholmi Gümnaasium

  Kool nimetatakse ümber Jakob Westholmi Gümnaasiumiks.
 • Inglise keele süvaõppeklass

  Pandi alus inglise keele süvaõppele.
 • "Üks kool"

  Kirjutasid vilistlased Roman Toi ja Jaan Kross koolile hümni "Üks kool". Estonia Kontserdisaalis tähtistati suurejooneliselt kooli 100. aastapäev.