Jakob Westholmi Gümnaasiumi ajalugu

 • Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kooli asutamine

  Wittenhofi uulitsas (Endla 29) alustas Juhan Umblia juhatusel tegevust Tallinna Väikelastehoiu Seltsi kool vaesemate eesti soost agulipoiste harimiseks.
 • Jakob Westholm õpetajaks

  Jakob Westholm õpetajaks
  Kooli tuli õpetajaks noor aateline virulane Jakob Westholm.
 • Luba asutada erakool

  Jakob Westholmile anti tsaarivõimudelt luba asutada III järgu erakool.
 • Valmis oma koolimaja

  Valmis üle 30 000 kuldrubla maksma läinud koolimaja Kordese uulitsas (praegune Kevade 4).
 • Õppekeeleks eesti keel

  Jakob Westholm kehtestas kooli õppekeeleks eesti keele.
 • Kasutusele võeti vormimüts

  Kasutusele võeti vormimüts
  Täitus Jakob Westholmi tahtmine - kool muudeti Jakob Westholmi Poeglaste Õigustega Erahumanitaargümnaasiumiks. Vormimütsiks sai musta randiga kirsipunane tekkel, märgiks kuldne tammetõru, mis hiljem paigutati kolmnurga sisse.
 • Asutati vilistlaskogu

  Asutati Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu.
 • Tunnuslauseks "Per aspera ad astra"

  Valmis kooli kunagise õpetaja Kristjan Raua ja vilistlase Paul Luhteina kavandi põhjal Westholmi Gümnaasiumi sini-kirsipunane-kuldne lipp. Deviisiks võeti “per aspera ad astra” (ld k - läbi raskuste tähtede poole).
 • Suri Jakob Westholm

  Suri Jakob Westholm.
 • Liitmine Prantsuse Lütseumiga

  Valmis Baltikumi moodsaim, 450 000 krooni maksnud koolimaja aadressil Kevade 8.17. augustil lõpetas nõukogude okupatsioon Westholmi Gümnaasiumi tegevuse. Westukad alates VII klassist liideti Prantsuse Lütseumi eakaaslastega Tallinna 7. Keskkooliks. Noorematel poistel võimaldati õppida Tallinna linna 8. Algkoolis, mis paigutati äsjavalminud koolimajja.
 • Westu poisid heiskavad Eesti lipu

  Poolitati 1200 õpilasega 8. Algkool, mille tulemusena sündis Tallinna 22. Algkool. 28. augustil viisid Westu poisid, vennad Fred ja Sven Ise ning Harri Parsman Pika Hermanni torni sini-must-valge lipu, mis sai seal lehvida ainult ühe päeva. 30. detsembril muudeti 7. Keskkool Jakob Westholmi nimeliseks Gümnaasiumiks asukohaga Hariduse 3.
 • Nimetamine 7. keskkooliks

  Koolist sai nõukogude okupatsioonivõimude tahtel Jakob Westholmi nimelisest Gümnaasiumist taas 7. Keskkool.
 • Muutmine segakooliks

  Kevadel lõpetas JWG (Tallinna 22. Keskkool) viimane poistekooli lend. Sügisel muudeti poistekool segakooliks ja 1955 kevadel lõpetas veel üks poiste klass.
 • Luuakse muusika süvaõppeklass

  Loodi esimene muusika süvaõppeklass Nõukogude Liidus, mis töötas Zoltan Kodaly metoodika alusel.
 • Valmib ajaloolise lipu koopia

  Vilistlaste algatusel valmis Westholmi Gümnaasiumi ajaloolise lipu koopia, mis kingiti koolile ja õnnistati 25. mail 1990 Kaarli kirikus.
 • Vilistlaskogu taastamine

  1993 taastasid endised westholmlased Westholmi Gümnaasiumi vilistlaskogu.
 • Nimetamine Jakob Westholmi Gümnaasiumiks

  Kool nimetati uuesti Jakob Westholmi Gümnaasiumiks.
 • Alustatakse inglise keele süvaõppega

  Pandi alus inglise keele süvaõppele.
 • Kooli 100. aastapäev

  Vilistlased Roman Toi ja Jaan Kross kirjutasid koolile hümni "Üks kool". Estonia Kontserdisaalis tähistati suurejooneliselt kooli 100. aastapäeva. Ilmus kooli kogumik "Jakob Westholmi Gümnaasium 100".
 • Renoveeritud õppehoone avamine

  Renoveeritud õppehoone avamine
  2004-2006 renoveeriti põhjalikult Kevade 8 koolihoone.