20e eeuw

 • eerste wereld oorlog

  eerste wereld oorlog
  Van 28 juli 1914 tot 11 november 1918 vond er een oorlog plaats waar veel landen aan meededen. De Eerste Wereldoorlog werd ook wel loopgravenoorlog genoemd, omdat in 1939 een nog grotere oorlog uitbrak. De eerste wereld oorloog word ook wel de 1e moderne oorlog genoemd.
 • algemeen mannenkiesrecht

  algemeen mannenkiesrecht
  In dit jaar kwam het mannenkiesrecht, dit betekende dat alle mannen vanaf 25 jaar die konden lezen en schrijven en niet afhankelijk waren van de armenzorg mochten stemmen.
 • verzuiling

  verzuiling
  Tijdens de verzuiling werd Nederland een soort van opgesplitst in vier zuilen op basis van levensbeschouwelijke en sociaaleconomische basis. De zuilen zijn: De protestants-christelijke, de katholieke, de sociaaldemocratische/socialistische en de liberale/algemene zuil. Het is niet heel duidelijk wanneer de verzuiling begon.
 • info: dolkstootlegende

  info: dolkstootlegende
  Het idee achter de dolkstootlegende is dat Duitsland de oorlog verloor door zijn interne vijanden te verraden. Hindenburg, Ludendorff en andere soldaten drongen erop aan dat het Duitse leger vóór november 1918 ongeslagen en onoverwinnelijk was, maar dit verraad aan het binnenlandse front vernietigde de situatie.
 • het algemeen kiesrecht

  het algemeen kiesrecht
  Alleta Jacobs heeft er voor gezocht dat vrouwen dezelfde kiesrechten kregen als de mannen.
 • verdrag van versailles

  verdrag van versailles
  Het Verdrag van Versailles was één van de verdragen die werden ondertekent om de 1e wereldoorlog te beëindigen. Het verdrag werd ondertekent in het Kasteel van Versailles, dat is in de buurt van Parijs.
 • info: propagenda

  info: propagenda
  Propaganda is reclame voor bepaalde ideeën (dus geen producten), zoals reclame voor een bepaalde politieke partij.
 • economische crisis

  economische crisis
  In dit jaar ging het niet goed met de Nederlandse economie. De economie groeide niet en het ging zelfs een beetje achteruit. Er waren veel mensen werkloos.
 • Nazi- Dictatuur

  Nazi- Dictatuur
  In 1933 valt er in Duitsland een Nazi- dictatuur waarin Adolf Hitler de leider is. Zoals je op de foto ziet.
  In een dictatuur is er maar één leider van een land die alles bepaalt.
 • tweede wereldoorlog

  tweede wereldoorlog
  In de Tweede Wereldoorlog wilde Hitler een groot Duits Rijk stichten, waar Nederland ook in op moest gaan. Nederland werd daarom door Duitsland bezet, dat betekent dat wij niet zelf de baas waren, maar de Duitse machthebbers. Veel mensen denken dat Hitler een Duitser was, maar hij werd geboren in Oostenrijk. voor meer informatie hier over, zie de presentatie over de 2e wereldoorlog die ik ook heb ingeleverd. in de presentatie zijn meer begrippen verwerkt.
 • Duitse aanval op Nederland

  Op 10 mei 1940 om 4 uur in de ochtend vallen de Duitsers Nederland aan. Ze vallen niet alleen Nederland aan, maar ook België, Frankrijk en Luxemburg werden aangevallen. Na maar 1 dag vechten waren ze al bij de afsluitdijk. Op 13 mei vluchten koningin Wilhelmina en de regering naar Engeland en ze komen pas terug na de bevrijding in 1945. Op 14 mei was er een bombardement op Rotterdam, en de Duitsers dreigden om ook Amsterdam, Haarlem, den haag en Utrecht te bombarderen.
 • D-day

  D-day
  Op D-day kwamen vanuit Engeland heel veel schepen met geallieerden die de kust van Noord-Frankrijk aanvielen. dit was het begin de de geallieerde overwinning.
 • koude oorlog

  koude oorlog
  De koude oorlog was een oorlog tussen het communisme ( Sovjet-Unie ) en het kapitalisme ( Verenigde Staten ). Het werd de koude oorlog genoemd omdat er wel een oorlog was maar er niet echt wapens werden gebruikt.
 • info: dominotheorie en Marshallplan

  info: dominotheorie en Marshallplan
  de president van Amerika kwam met een theorie dat als één Aziatisch land communistisch zou worden dat dan alle landen er om heen ook communistisch zouden worden. net als bij domino.
  het Marshallplan werd ook bedacht door de verenigde staten. het werd bedacht, zodat ze alles konden oplossen op een economische manier. zodat ze alles weer rustig konden opbouwen.
 • tweede feministische golf

  tweede feministische golf
  De tweede feministische golf in Nederland. vrouwen mochten namelijk niet zelf kleding kopen, een verzekering afsluiten en zelf geld van de bank halen zonder toestemming van hun man. ook moesten ze ontslag nemen als ze gingen trouwen. in 1955 deed tweede kamerlid Corry Tendeloo een voorstel aan de Tweedekamer. met de kleine meerderheid werd de handelingsonbekwaamheid voor vrouwen afgeschaft.
 • seksuele revolutie

  seksuele revolutie
  In de jaren 60 en 70 werd het in de maatschappij veel makkelijker om het over seks en seksualiteit te hebben. Seks werd ook steeds minder gezien als dienst van de voortplanting en meer als een 'genotmiddel'. En dat homoseksualiteit meer werd geaccepteerd betekende niet dat niemand het meer raar vond, want het was nog wel wennen voor sommige mensen.
 • de bouw van de Berlijnse muur

  de bouw van de Berlijnse muur
  De Berlijnse muur werd gebouwd om de volken van oost en west Duitsland te scheiden. Oost was van de Russen en de Sovjet-Unie. zij waren heel streng. West was van Frankrijk, Amerika en Groot Brittannië. Daar was het leven veel beter. Op het plaatje zie je hoe de muur is gebouwd. De Russen en Sovjet-Unie waren communistisch en de andere landen waren kapitalistisch.
 • info, Communisme en Kapitalisme

  Communisme: Communisme begon in 1917 in Rusland. Ze vonden dat veel mensen te hard moesten werken voor een klein beetje geld. En dat het niet eerlijk verliep. Dus ze besloten om iedereen evenveel geld te geven, maar als je je mening gaf over de politiek dan werd er streng gehandhaafd.
  Kapitalisme: In Amerika zijn ze bijv. Kapitalistisch en dat betekent dat iedereen ander loon krijgt op basis van zijn/haar werk. Je mag daar wel een mening hebben over de overheid.
 • info: het ijzeren gordijn

  info: het ijzeren gordijn
  Toen de Sovjets niks meer met het westen te maken wilden hebben gooiden ze de grenzen op slot. Toen ontstond er een scheidingslijn dwars door Duitsland en Europa. Er werd een grote muur gebouwd die het ijzeren gordijn heet. Ook was Berlijn verdeeld in twee stukken die werden verdeeld door een ondoordringbare stenen muur. Die werd de Berlijnse muur genoemd.
 • anticonceptiepil

  anticonceptiepil
  In dit jaar werd de anticonceptiepil opgenomen in de wet en kon je hem gratis krijgen bij apotheken. Vanaf toen konden vrouwen kinderen voorkomen met een pil. Vanaf nu konden vrouwen zelf bepalen wanneer ze een baby wouden en hadden ze er veel meer controle over.
 • toespraak Martin Luther King

  toespraak Martin Luther King
  In 1963 hield Martin Luther King een toespraak over hoe hij strijde voor gelijkwaardige rechten tussen zwarte en witte mensen. De toespraak werd bezocht door ongeveer 250.000 mensen. De speech begint met de woorden 'I have a dream'. Op 4 april 1968 werd hij doodgeschoten op het balkon van het hotel waar hij in verbleef. De moordenaar (James Earl Ray) kreeg 99 jaar celstraf.
 • ontzuiling

  ontzuiling
  In Nederland waren veel zuilen. Na 1965 namen deze zuilen af. De zuilen namen af door de sociaal culturele verandering waar Nederland doorging.
 • sociaal culturele veranderingen

  sociaal culturele veranderingen
  Na 1966 praten mensen een stuk makkelijker over bijvoorbeeld: Seks, muziek en economie. Ook werd het hebben van een andere geslachtsvoorkeur meer geaccepteerd.
 • homohuwelijk

  homohuwelijk
  In 2001 werd het homohuwelijk legaal gemaakt in Nederland. Nederland is het eerste land waar het homohuwelijk legaal is gemaakt. Bij veel landen is het nog steeds niet legaal.
 • aanslag op 9/11

  aanslag op 9/11
  Op 11 september 2001 vlogen 2 gekaapte vliegtuigen de Twin Towers in Manhattan binnen. Toen het eerste vliegtuig naar binnen vloog dachten de mensen dat het een ongeluk was, maar toen 20 minuten later nog een ander vliegtuig naar binnen vloog wisten ze dat de vliegtuigen gekaapt waren. Het gevolg van de aanslag waren 3000 doden en 6291+ gewonden.