Last ned (15)

2. Verdenskrig

By Erle1
 • Østerike

 • Tsjekkoslovakia, Sudetområdet og Munchenavtalen

 • Tyskland angriper Polen og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland

 • Period: to

  2. Verdenskrig

 • Norge og Danmark blir angrepet

 • Tyskland angriper Nederland

 • Nederland kapitulerte

 • Paris falt

 • Tyskland angriper Storbritannia