1930-1945

By Iker227
 • La 2 República espanyola

  La 2 República espanyola
  14 Abril 1931-Proclamació 2 Republica Espanyola
  -Eleccions al parlament i victoria de la cualicio d'esquerra
  -Govern progresista i republica
  .Constitucio 1931
 • Constitució de 1931

  Constitució de 1931
  · República democràtica
  · Sufragi universal : majors de 23 anys
  · Igualtat davant la llei
  . Drets Fundamentals: Expresió, culte, associacio i moviment
  .Separació Esglesia-Estat
  .Espanya es un pais laic
  .Divorci
  .Matrimoni civil
 • Incendi del Reichtag 1933

  Incendi del Reichtag 1933
  Es crema el que es el Reichtag (Parlament) i Hitler culpa al partit comunista
  .IIlegalitzacio dels partits politics
  .Partit unic
 • Eleccions i majoria del Partir Nazi 1933

  Eleccions i majoria del Partir Nazi 1933
  Hitler nombrat Canciller
 • El Bienni Reformistes 1931-1933

  El Bienni Reformistes 1931-1933
  -La reforma de l'exercit
  .Jubilacions
  .Tancament de l'Academia de Saragosa-Alts carrecs enemics de la republica
  .Canvi del desti dels militars enemics
  .Guarda d'assalt- cos militar lleial a la republica
  -Reforma territorial
  .Estatuts d'autonomia- comunitats autonomes.
  -Reforma agraria
  .Expropiacio (compra terres a la força)
  -Reforma de l'esglesia
  .Reduccio del presupost poble per a lésglesia
 • L'Alemanya Nazi 1933-1939

  L'Alemanya Nazi 1933-1939
  -Totalitarisme
  -Caracteristiques del feixisme
  .CUlte al lider: Fuhrer
  .Culte a la violencia
  .Valors tradicionals
  .Control social
  .Antidemocracia i Anticomunisme
  .Exaltacio nacionalista
  .Racisme
  .Antisemitisme
 • Bienni Conservador 1933-1935

  Bienni Conservador 1933-1935
  1933- Eleccions anticipades= Victoria de Cert
  -Revertir totes les reformes anteriors-Es mort la constitucio
  -Conflictes
 • Mort del president i HItler agafa el poder 1934

  Mort del president i HItler agafa el poder 1934
  Mor el president de la republica i Hitler agafa el poder ilegalment
  .Totalitarisme
 • Govern del Front popular

  Govern del Front popular
  -Tensió i violencia social
  -Eleccions anticipades-Victoria per majoria del "Front Popular"
  .Reprenen les reformes del bienni progresista
  .Amnistia- Detinguts dels disturbis
  .Tornen les autonomies
  .Envien als generals contraris a la republica: FRanco a Canaries, Samjurjo a l'exterior i a Mola a Navarra
  -Assasinat de Calvo Sotelo: el lider de la dreta republicana
  -19 Juliol 1936- Cap d'estat dels militars contraris a la republica
 • La guerra civil espanyola 1936-1939

  La guerra civil espanyola 1936-1939
  -Govern republica d'esquerra
  -Militars contraris a la republica com la Falange, Carlistes, Monarquies...
  -Cop d'estat 19 juliol 1936
  .Farnco amb el suport de l'exercit africa entra en la peninsula
  .Mola baixa pel Nord
  .Menys del 50% de l'exercit amb els sublevats
  -Bandol sublevat: Castilla i Lleo, interior Nord, Extremadura i Andalucia oriental
  Bandol republica: Costa mediterranea, Cantabric, Castella la Mancha i Andalucia Occidental
 • Pacte de l'eix 1936

  Pacte de l'eix 1936
  Pacte d'alemanya e Italia
 • Pacte Antikomitern 1936

  Pacte Antikomitern 1936
  Pacte entre alemanya i Japó
 • La batalla pel nord 1937

  La batalla pel nord 1937
  -Bombardeig de Gernica per la "Legion Condor"
  -Comença a caure el cinturo de ferro que era Bilbao
  -Ofensiva republicana, pero cau Santander
  -Resistencia a la zona minera, Octubre 1937 cau Gijon
  -Tot el nordn en mans sublevades-Represio
 • Batalla de Madrid 1937

  Batalla de Madrid 1937
  .Mola entra pel Nord i Franco pel Sud
  .Gran resistencia de Madrid: exercit republica i els milicians
  .Ajuda internacional: BRIGADES INTERNACIONALS
 • Front d'Arago 1937-1938

  Front d'Arago 1937-1938
  -Ofensiva republicana cap a Saragosa
  ,Batalla del Belchire i victoria dels sublevats
  -Terol passa a mans republicanes
  -Avança cap a Castello
  -Reorganitzacio republicana per a la defemsa d'Arago i Catalunya
 • Victoria sublevada a l'Ebre 1937-1938

  Victoria sublevada a l'Ebre 1937-1938
 • Pacte d'Acer 1939

  Pacte d'Acer 1939
  Per a renovar el pacte entre Alemanta e Italia
 • Pacte germanosovietic 1939

  Pacte germanosovietic 1939
  Pacte entre l'URSS i Alemanya per la repartició de Polonia
 • Comença la 2 Guerra mundial 1939

  Comença la 2 Guerra mundial 1939
  Conquesta de Polonia per part d'Alemanya per el passadís de Danzing
 • Antisemitisme

  Antisemitisme
  1933- Prohibicio als jueus d'algunes professions
  .Envien als comunistes als camps de concentracio
  1935- Lleis de Nuremberg: Prohibio dels matrimonis mixtes
  1936-Nit gavinets llargs i eliminar als rivals del seu partit
  1938-Nit vidres tancats- Cremar sinagoges i deportacions als camps de concemtracio
 • Atacs al Mediterrani 1940

  Atacs al Mediterrani 1940
  lluites al mediterrani per el control i amb l'ajuda d'alemanya va lluitar amb Italia
 • Batalla d'Anglaterra 1940

  Batalla d'Anglaterra 1940
  Alemanya ataca a Anglaterra exactament a Londres per la Luffwaffe
 • Conquesta França 1940

  Conquesta França 1940
  Conquesta de frança atraves de Belgica i Paisos baixos
 • Grecia i Nord d'Africa 1941

  Grecia i Nord d'Africa 1941
  Alemanya conquista Grecia i el nord d'Africa el 6 de abril
 • Operacio barba-rossa 1941

  Operacio barba-rossa 1941
  Hitler trenca el pacte amb la URSS i aniria a per Leningrad,Moscu i Stalingrad
 • Creació de l'AfricaKorps 1941

  Creació de l'AfricaKorps 1941
  Divisió especialitzada en el dessert
 • Batalla de Midway 1942

  Batalla de Midway 1942
  Batalla entre EUA i Japo i li van enfonsar 3 portavions als japonesos
 • Batalla Stalingrad 1942

  Batalla Stalingrad 1942
  Batalla entre Alemanya i l'URSS que va guanyar l'URSS
 • Desembocament de Normandia `DIA D´ 1944

  Desembocament de Normandia `DIA D´ 1944
  Operacio dels aliats per lliberar França, van guanyar els aliats amb moltes baixes, dia historic
 • Conferencia de Jalta 1945

  Conferencia de Jalta 1945
  Repartiment d'Europa i Alemanya
 • Mort de Hitler 1945

  Mort de Hitler 1945
  Per el final de la guerra Hitler acaba morint en el seu bunker
 • Entrada de l'URSS a Berlín 1945

  Entrada de l'URSS a Berlín 1945
  Entren a Berlín després d'una gran ofensiva contra els alemanys
 • Conferencia de postdam 1945

  Conferencia de postdam 1945
  -A aquesta conferencia es varen confirmar les fronteres alemanes
  -Japo ha de desarmar-se
  -Els EEUU enviaran ajuda a Europa
 • Llançament de dues bombes atomiques 1945

  Llançament de dues bombes atomiques 1945
  els EEUU van llançar dues bombes atomiques a Japo: una a Hiroshima i l'altra a Nagasaki i el dia de despres el Japo es rendix