Anton Hansen Tammsaare

By terttu
 • Sünd

  Sünd
  Sündis Järvamaal Albu vallas Põhja- Tammsaare talus paljulapselises peres. Pere polnud kuigi jõukam, et end ära elatada, tuli teha plaju rasket tööd ja seetõttu sai ta kodust kaasa suure töötahte, realistliku elutunnetuse ja samuti armastuse looduse vastu
 • Period: to

  Elu

 • Väike Hansen õpib Sääsküla vallakoolis

  Esimesed teadmised omandas 8- aastaselt
 • Hansen õpib Väike-Maarja kehelkonnakoolis

 • Hansen õpib Treffneri gümnaasiumis

  Seal kujunes välja tema realistlik maailmavaade ja huvi loodusteaduse vastu. Temast sai materialismi selge esindaja Seal õppimise ajal asus tegelema ka ajakirjandusega
 • Ajakirjanikuaastad

  Hansen läks peale gümnaasiumi lõpetamist Tallinna, kus asus tööle ajalehe Teataja toimetusse. Nelja aasta jooksul, kui ta kirjanik oli, suurenes tema huvi ühiskondlike probleemide vastu.
 • Hansen õpib Tartu Ülikoolis

  Ajakirjaniku kutsumus ei olnud tal kõige tugevam ja seepärast otsustas ta minna Tartu Ülikooli õigusteadust õppima. Samal ajal alustas ta tegevust kirjanikuna ja võttis enda kirjanikunime Tammsaare ning tema täisnimeks sai Anton Hansen Tammsaare. Kirjutas sel ajal vähe, peamiselt "Noor- Eesti" väljaannetesse. Osales peale õppimisele ka vasakpoolses Eesti Üliõpilaste Seltsi Ühenduses.
 • Haigus

  Pingelise tegevuse tagajärjel avastati tal tuberkuloos, mille ravimiseks läks ta Musta mere äärde ning tema õpinguid jäid katki.
 • Koitjärve-aastad

  Ta läks elama oma venna Jüri tallu, kus tegeles tõlkimise, kirjutamise ja ühiskondliku elu jälgimisega. Rahulik elu looduse keskel võimaldas kirjanikul ka tervist parandada: Koitjärvelt reisis aga hoopis Kaukaasiasse, kus Punase Lageda eesti asunduses õnnestus haigusele lõpuks piir panna. Pärast paariaastast Kaukaasias viibimist tuli Tammsaare taas tagasi Koitjärvele, Samalaastal tehti talle Tartus raske maooperatsioon, mille õnnestumise tõenäosust peeti imeväikeseks.
 • Abiellumine ja Tallinnasse kolimine

  Sellel aastal kolis Tammsaare abiellumisega seoses lõplikult Tallinasse. Tema abikaasa nimi oli Käthe Weitmann ja 1921. sündis nende esime laps Riita. Hiljem poeg Eerik. See oli oluline pöördepunkt tema elus
 • Esimene romaan "Juudit"

  Ilmub Tammsaare esimene romaan "Juudit" ja sellega paneb ta aluse oma kirjaniku elukutsele.
 • "Kõrboja peremees"

 • "Tõde ja õigus"

  "Tõde ja õigus"
 • "Ma armastasin sakslast"

  See teos käsitleb Tammsaare eestlasest üliõpilase ja baltisaksa neiu armastuslugu. Romaan kaldus tugevalt kõrvale toona Vaikiva Ajastu tingimustes valitsenud ühiskondlikest normidest ning äratas elavat vastukaja juba teemavaliku poolest: baltisaksa tegelaskujusid, eriti positiivses võtmes, ei kohanud toonastes eesti romaanides just tihti. Tammsaarele tüüpiliselt oli teos ühiskonnakriitiline ja sai omal ajal süüdistusi ka eestlaste näitamises halvematena ja pessimistlikumalt kui nad tegelikult on
 • "Põrgupõhja uus vanapagan"

  "Põrgupõhja uus vanapagan"
  Sarnaselt mitmele teisele Tammsaare teosele, leiab ka teose "Põrgupõhja uus vanapagan" aset Eesti külaolustikus, kuigi sedakorda on tegemist tunduvalt allegoorilisema teosega: peategelaseks on vanapgan, kes Põrgust on tulnud maa peale, et proovida õndsaks saada.
 • Anton Hansen Tammsaare surm

  Anton Hansen Tammsaare surm
  Alates 1939. aastast oli Tammsaare tervis oluliselt halvenenud, ta elas üle maoataki. Siiski jätkas ta kirjanikutööd. 1940. aasta 1. märtsil suri Tammsaare kodus töölaua taga infarkti. Tagasihoidliku mehena oli ta ette näinud vaiksed matused Metsakalmistul, kus haridusminister Paul Kogerman pidas ainsa järelehüüde ja valitsus asetas ainsa pärja. Rahvas kandis leina oma südames.