Mitt liv

 • Min födelsedag

  Jag föddes den 25/7 1998
 • Period: to

  Mitt liv

 • Jag flyttar till Snäckvägen 7 från segerlindsgatan

 • Jag börjar hoss dagmamma

 • Oskar föds

 • Jag träffar Edvin

 • Jag börjar i skolan