החיים שלי

  • תאריך הלידה שלי

  • התחלתי ללכת

  • תאריך הלידה של של אח שלי

  • עליתי לכיתה א

  • תאריך הלידה של אחותי