ארועים

 • Period: 399 to Jan 6, 1006

  ארועים שקרו בתולדות ישראל

 • 422

  חורבן בית המקדש הראשון

 • 516

  בנית בית המקדש השני

 • 586

  בניית בית המקדש הראשון

 • 588

  מצור ירושלים עשרה בטבת

 • Jan 6, 721

  חורבן העיר שומרון

 • Jan 6, 965

  מלכות דוד 965-1004

 • Jan 6, 1001

  כיבוש ארץ בתקופת יהושוע בין נון