Img 1027

ציר הזמן של חיי

 • אמי נולדה

  אמא שלי נולדה בנובהסיבירסק ברוסיה
  והיא חייה ברוסיה עד גיל 19
 • אבי נולד

  אבא שלי נולד בישראל בבית החולים תל השומר
 • סבא שלי נפטר

  סבא שלי נפטר מהתקף לב בזמן מלחמה
 • אמי עלתה ארצה

  אמי עלתה ארצה בלי משפחת משפחת נשארה ברוסים
 • אבא ואמא שלי הכירו

  אימי ואבי הכירו במועדון בתל אביב
 • הורי התחתנו

  ההורים שלי התחתנו
 • !אני נולדתי!

  !אני נולדתי!
  נולדתי בבית חולים מאיר בשעה 9 בערב
 • הטיסה הראשונה שלי

  טסתי לרוסיה לראות את משפחתי
 • דוד שלי עבר

  דוד שלי טס לגור במקסיקו
 • הייתי בבית חולים

  התאשפזתי בבית חולים מאיר על דלקת אפנדציט
 • טסתי לבולגריה עם אבי

  טסתי לבולגריה עם אבי
  'טסתי לבולגריה עם אבי לבורגאס סאני ביץ
 • עברתי לאלפי

  עברתי לאלפי מנשה