Whatsapp image 2020 11 15 at 11.13.38

ציר זמן אפרת רמתי

 • הקמת המדינה

  הקמת המדינה
 • הולדת אבא שלי

 • מלחמת ששת הימים

 • הולדת אמא שלי

 • הקמת קרני שומרון

 • חתימת הסכם הלום עם מצרים

 • יום ההולדת שלי

  יום ההולדת שלי
 • הולדת האחיין הראשון שלי

  הולדת האחיין הראשון שלי