תולדות חייו של מוחמד

 • 570

  הולדת מוחמד

  בשנת 570 נולד מוחמד ועוד לפני הולדת מוחמד אביו מת וכשמוחמד היה בן שש אמו נפטרה אז הוא הלך לגור בבית סבו ואחריו הלך לגור בבית דודו.
 • Apr 12, 610

  התגלות המלאך גבריאל

  בשנת 610 התגלה אל מוחמד המלאך גבריאל אשר לקח עם חיה אגדית למקום שנקרא שבעת הרקעים שם פגשאת אברהם אבינו ואת משה רבנו וכשהגיע לרקיע השביעי פגש את ה' שקיבל ממנו את המצווה להתפלל חמש פעמים ביום.
 • Apr 12, 622

  ההג'רה

  בשנת 622 מוחמד ביצע הגירה לעיר אל-מדינה (יתרב) ושם התחילו חייו כנביא בגלל שלעומת אנשי מכה באל-מדינה האמינו למוחמד והקשיבו לדבריו. והתחילו להאמין באל אחד שזה אללה.
  מאז ההגירה של מוחמד התחילו לספור את השנים בשנה המוסלמית.
 • Jun 8, 632

  מות מוחמד

  בשנת 632 מוחמד מת ובעשר שנים שבן ההג'רה ובין מותו הוא הספיק לצרף אל האסלאם שבטים רבים וקבע שכולם משתייכים לעדת מאמינים ששמה אומה ואף החליט שלא יהיה בין האומה מלחמות.
 • כיבוש מכה

  בשנת 629 מוחמד מוחמד חזר למכה עם 2,000 מאנשיו הקיף את הכעבה 7 פעמים נגע במקלו באבן השחורה ואמר את השהאדה. לאחר מכן בני קורייש מינו אותו למצביא עליהם.
  ואחר כך מוחמד כבש את מכה בשנת 630 ביחד עם 500 לוחמים