Logo final big 800x600

VietnamPlus Timeline

 • Bộ TTTT cấp giấy phép

  Bộ TTTT cấp giấy phép
 • Period: to

  VietnamPlus timespan

 • Lễ ra mắt

  Lễ ra mắt
 • Ra mắt VietnamPlus Mobile

  Ra mắt VietnamPlus Mobile
 • Ra mắt website Hà Nội

  Ra mắt website Hà Nội
 • Vietkieu.info

  Vietkieu.info
 • Trang Công ty Nhật Bản

  Trang Công ty Nhật Bản
 • VietnamPlus Mobile 4 Android

  VietnamPlus Mobile 4 Android
 • Catch Asia! Media Network

  Catch Asia! Media Network