Uurimistöö ajakava või ajatelg

By Albina
 • 1. Huvitava teema leidmine, valdkonna piiritlemine.

 • 2. Materjali kogumine(raamatukogust, andmebaasidest, Internetist).

 • 3. Töö kavandamine ja eesmärgi püstitus, ajakava koostamine.

 • 4. Tekstidega tutvumine, märkmete tegemine.

 • 5. Kava täpsustaminening hüpoteesi(de) püstitus.

 • 6. Andmete kogumine uurimuse jaoks.

 • 7. Kogutud andmete töötlus ja rühmitamine.

 • 8. Uurimistöö tulemuste analüüs.

 • 9. Teoreetilise materjali ning uurimistöö tulemuste sidumine loogiliseks tervikuks.

 • 10. Keelelasutuse kontroll ja referaadi nõuete kohane vormistamine.

 • 11. Kaitsmine