Ukrainas moderna historia

 • Ukraina fritt från Tsarrysslad till 1921 i.o.m. Ryska revolutionen. Den enda självständigheten

 • Period: to

  Ukrainas moderna historia

  Då Ukraina ständigt varit ett centrum för maktkamp mellan imperier under den tidiga historien har de haft stor påverkan på landets demografi
 • Det polskryska kriget om gränsdragningarna mellan Polen och Sovjet fram till 1923.

 • Ukraina blir SSR

 • Lenin dör

 • Femårsplan från Stalin fram till 1933. Fas 1 i "blodiga jorden". 5,5 miljoner människor dör av svält, HOLDOMOR.

 • Får bukt med "ukrainaksa problemet", dvs. nationalismen.

 • - 1938. Den stora terrorn. NKVD får i uppdrag att hitta de kvoternade fienderna och likvidera dem. = de från "fina" familjer, som tjänsthjord för tsaren, armén, intelektuella osv. 1,2 miljoner avrättas.

 • Avlslutning av deportering till GULAG av adliga, militärer. De flesta.

 • Hitler och Stalin bildar nonaggressionspakt mellan Sovjet och Tyskland

  Sovjet får Polen, lettland och litauen i gengäld. Hitler kan koncentrera sig på västfronten.
 • Polen delas

 • Skjuter flera hundra polska officerare i Katyn

 • Nonaggressionspakten bryts. Sovjet invarderas av Tyskland. Operation Barbarossa

  Har inga officerare pga Den stora terrorn. Militärt underlag.
 • Ukraina en del av Tyskland. Bombar Kiev. Spränger loss paradgatan.

  Ukraina gör kraftigt motstånd mot Tyskland. Tyskarna pekar ut judarna som de verkliga fienderna och anledningen till motståndet. Umder två dagar avrättas 32 000 människor (judar) i Ukraina.
 • Babij Jar - Holocast by bullets.

  Massavrättning av 33 000 judar i Kiev med skott. De är de riktiga fienden till Tyskland. De tyska officerarna blir galna av att skjuta andra, vilket lägger grund för "utvecklingen" av avrättningsmetoder i lägren....
 • Tyskarna förlorar vid Stalingrad. Ukraina befriat.

 • Churchil, Rosevelt och Stalin förhandlar. Europa efter kriget?

 • Röda Armén invarderar Berlin. 2:a VK slut.

 • Atnisk rensning i Ukraina.

  Inga judar kvar, resten måste lämna landet (polacker...)
 • Stalin dör

 • Sovjet satsar på att bygga upp Ukrainas jordbruk och industri fram till 90-talet

  Ukrainas historia uppgår i Sovjets
 • Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl

  Lett till missbildningar, cancer osv..
 • Sovjet börjar falla samman. Mest pga usel ekonomi

 • Berlinmuren faller.

 • Stadskupp i Moskva. Sovjet upplöses.

 • Ukraina grundas som självständig stat.

 • Orangea revolutionen.

  Människor protesterar mot valfusk när östorienterad politiker vinner. Leder till västorienterad politiker vinner.
 • Stängig fråga; ska man närma sig väst eller öst? Olika i olika regioner