tijdlijn

By Zyad
 • Jun 13, 1499

  Modern Imperialisme

 • Jun 13, 1500

  Atjeh

 • Jun 13, 1555

  Molukken

  in de 16 de eeuw
 • Strafexpeditie en Banda - eilanden

 • Period: to

  Oost - Timor

 • V.O.C.

 • Period: to

  Nederlands - Indië door Japan bezet

 • Period: to

  Batavia en Jakarta

 • Period: to

  Cultuurstelsel, koelies en batig slot

 • Lombokexpeditie

 • K.N.I.L.

 • Ethische politiek en voogdijgedachte

 • Period: to

  Onafhankelijkheid en Soekarno

 • Volksraad

 • Gematigd en Radicaal Nationalisme

 • Uitroepen Republiek Indonesië

 • Indonesië onafhankelijk

 • 2 Politionele acties.

 • Nederlands - Indonesische Unie

 • Period: to

  Kwestie Nieuw - Guinea.

 • Guerrillastrijd