Tidslinje opplysningstiden og den amerikanske revolusjon

By marib
 • 13 kolonier blir etablert

  Fra 1607 til 1732 etablerte engelske utvandrere tretten kolonier langs den nordamerikanske østkysten. Selv om koloniene formelt var underlagt Storbritannia, hadde de stor grad av selvstyre, og amerikanerne måtte i liten grad betale skatt til moderlandet.
 • Lite spredte franske kolonier

  Lite spredte franske kolonier
 • Franke kolonier har vokst

  Franke kolonier har vokst
 • Krig mellom britiske og franske kolonister

  I 1756 (til 63) brøt det ut krig mellom britiske og franske kolonister om områder rundt de store innsjøene i Nord-Amerika. Det førte til en internasjonal storkrig, sjuårskrigen. Storbritannia vant. Frankrike måtte gi fra seg alle områder i det østlige Nord-Amerika.
 • Krigen mellom britene og frankrike slutter

  7-års krigen skapte patriotisme og fellesskapsfølelse blant amerikanerne. Britene ønsket at amerikanerne skulle være med å betale for krigen (og krigene i Europa). De vedtok nye skatter og avgifter for koloniene.
 • The Boston Tea Party

 • Revolusjonen begynner

  Kolonistene skjøt mot britiske tropper som skulle beslaglegge et våpenlager - revolusjonen begynner…. En felles hær dannes.
 • Uavhengighetsærkleringen

  Thomas Jefferson
  Basert på opplysningsfilosofene; folkesuverenitet, frihet, fornuft.
  Verdens første menneskerettserklæring
  USA dannes som stat.
 • Føderasjon

  Sentralregjering med overordrende anvsvar. Stor grad av selvstyre for enkeltstatene.
  Norge har er ikke et fødrealt land.
 • Grunnloven

  Makten fordelt mellom president og nasjonalforsamling – valgt av folket. Den dømmende makt.
  Det var demokrati, men det var begrenset stemmerett..
 • The US Bill of Rights

  Balansere sterk nasjonal regjering m. store personlige friheter.
  Ytringsfrihet, religionsfrihet, trykkefrihet, rettsikkerhet og organisasjonsfrihet.