Tidslinje Kap 1-3

By henny3
 • 9974 BCE

  Jordbruksrevolusjonen (ca. 10 000 år siden)

  Jordbruksrevolusjonen (ca. 10 000 år siden)
  Det var på dette tidspunktet homo sapiens ble «det tenkende mennesket» på alvor. Homo sapiens lærte seg å bygge båter. Det var også nå de begynte å ta i bruk redskaper som pil og bue og langspyd. Dette gjorde at de ble dyktige jegere og krigere. (Alle Tiders Historie)
 • 2900 BCE

  Høykultur oppstår i Egypt (ca. 2900 f.Kr.)

  Høykultur oppstår i Egypt (ca. 2900 f.Kr.)
 • 1977 BCE

  Grunnleggelsen av Mesopotamia (4000 år siden)

  Grunnleggelsen av Mesopotamia (4000 år siden)
  Grunnleggelsen av Mesopotamia er begynnelsen på sumeriske høykulturene. Mesopotamia betyr «landet mellom elvene», og ligger i dagens Irak. Mesopotamia er et resultat av mindre bosetninger langs Eufrat og Tigris som vokser sammen til en større urban enhet. Folket som levde her, ble kalt for sumererne
 • 800 BCE

  De første polissamfunnene oppstår ca. 800 f.Kr

  De første polissamfunnene oppstår ca. 800 f.Kr
  Polis har to betydninger:
  1. et felleskap av mennesker med definerte borgerrettigheter
  2. en bystat med et tilhørende jordbruksområde
  Athen og Sparta var de to største polisstatene i antikkens Hellas
 • 700 BCE

  Roma blir etablert 700 f.Kr.

  Roma blir etablert 700 f.Kr.
 • 508 BCE

  Kleistenes innfører demokratiet i Athen 508 f.Kr.

  Kleistenes innfører demokratiet i Athen 508 f.Kr.
  Demokratiet i Athen ble innført i ca. 508 f.Kr. og var et direkte demokrati. Det vil si at alle frie menn over 18 år som var fra Athen kunne møte i folkeforsamlingen. Mennene som møtte i folkeforsamlingen, fikk lønn for oppmøte. 500 borgere over 30 år tatt ut via loddtrekning til å være med i rådet. Rådet gikk gjennom saker som skulle bli tatt opp i folkeforsamlingen. Embetsstillinger, altså høyere stillinger, ble tatt ved loddtrekning. (PowerPoint_Kapittel_2_Antikken – Kopi.pptx)
 • 490 BCE

  Perserkrigene ca. 490 – 460 f.Kr.

  Perserkrigene ca. 490 – 460 f.Kr.
  De greske polisstatene sto overfor en ytre trussel fra Perserriket på begynnelsen av 400-tallet f.Kr. På grunn av denne trusselen gikk flere av polisstatene sammen og dannet det deliske sjøforbundet for å prøve å utrydde trusselen fra perserne. Dette sjøforbundet ble dominert av Athen, dette var mange polisstater misfornøyde med, noe som ville føre til ødeleggende kriger. (PowerPoint_Kapittel_2_Antikken – Kopi.pptx og Historie og Filosofi 1)
 • 338 BCE

  Aleksander erobrer sitt verdensrike ca. 338 f.Kr.

  Aleksander erobrer sitt verdensrike ca. 338 f.Kr.
  Den langvarige krigføringen mellom Athen og Sparta gjorde at de greske polisstatene ble svekket noe som gjorde den mer sårbar for erobring. I 338 f.Kr. ble Hellas erobret av kong Filip av Makedonia. Hans sønn Aleksander skapte et erobringsrike som gikk fra Makedonia og Hellas, via Egypt og Indusdalen. Denne erobringen gjorde at det ble en sammensmelting av gresk, egyptisk og mesopotamisk kultur. Dette blir kalt for hellenismen. (PowerPoint_Kapittel_2_Antikken – Kopi.pptx)
 • 44 BCE

  Cæsar erklærer seg som enehersker på livstid 44 f.Kr.

  Cæsar erklærer seg som enehersker på livstid 44 f.Kr.
 • 395

  Romerriket deles i en østlig og vestlig del i år 395

  Romerriket deles i en østlig og vestlig del i år 395
 • 476

  Vestromerrikets undergang 476 e.Kr.

  Vestromerrikets undergang 476 e.Kr.
  Vestrikets undergang – både ytre og indre årsaker:
  • økt press på grensene stanset videre ekspansjon
  • utgiftene til hæren og forbruket i byene måtte finansieres innenfor rikets grenser
  • større økonomisk press, plyndring og annen uro svekket handel, byliv og jordbruksproduksjon