ThINK

 • Period: to

  Verlichting

  Also known as the Age of Reason. Copernican Turn in history in which people started to think for themselves. People became aware of the capability of their own brain. Art, culture, and science thrieved with this new mindset. The opinions of the church and the dominant power became less important.
 • Establishment institute Academie

  Charles le Brun establishted the first kind of art academy.
 • Denis Diderot

  Denis Diderot
  Diderot was een Frans schrijver en filosoof. Hij was erg belangrijk voor de 'Encyclopédie'; hij was hiervan schrijver en redacteur.
 • Jean le Rond d'Alembert

  Jean le Rond d'Alembert
  French mathematician, scientist and philosopher. Redactor and writer of the Encyclopédie.
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant
  Immanuel Kant was a German philosopher living in the time of the Enlightenment. In his most important work, existing of three books, he introduced the way he sees our judgements. He judges in fact how we judge.
 • Period: to

  Rococo

  The Rococo started in France and is characterized by the presence of a lot of ornaments, being theatrical, pastel colors and decoration including asymmetry and curves.
 • Establishment The Royal Academy (RA)

  Joshua Reynolds established this academy. It was supposed to be the example of 'good art'.
 • Friedrich Hegel

  Friedrich Hegel
  Friedrich Hegel was a German philosopher. He believed that humankind experiences three stages during their life.
  First: you try to understand the sensorial world
  Second: you understand the sensorial world and you feel at home in it.
  Third: you know there is more than only the sensorial world and you try to understand it.
  With this theory he believes art is no longer needed, since this stays in the sensorial world. To grow as humankind we have to learn more and look further.
 • Period: to

  Romantiek

  Period after the enlightenment in which people began to have more interest in nature, dreams, and the past. Emotion and individualism was important, as well as the glorification of the past, especially the medieval past. This period can be seen as a reaction on the industrial revolution. People wanted the attention more to the nature and the ‘better’ past.
 • Encyclopédie

  Encyclopédie
  The Encyclopédie, redacted by Denis Diderot and Jean le Rond d’Alembert, was the first version of the Encyclopaedia we know now. It was written between 1750 and 1780. Together with other writers, philosophers, and artists they wrote 72000 articles about science, art, occupations, and more. The Encyclopédie is a representation of the Enlightenment.
 • Kritik der Reinen Vernunft

  Kritik der Reinen Vernunft
  Kritik der Reinen Vernunft is Immanuel Kant his most important work. It is split into three part in which he explains the judgement of art in three ways. Empirical, moral and esthetical. He introduced the idea of ‘Das Ding an sich’, with which he means that we will never be able to see things without context.
 • Eugène Delacroix

  Eugène Delacroix
  French painter and writer in the style of the Romanticism. He was highly laudatory of the ancient sculptures.
 • Charles Darwin

  Charles Darwin
  Charles Darwin was een bioloog, geoloog en natuurkundige. Hij ontwikkelde de welbekende evolutietheorie. Hierin vertelt o.a. hoe de mens en de aap van dezelfde voorouders afstammen. Evolutie ontstaat volgens hem door mutaties en natuurlijke aanpassingen. Voor zijn theorie maakte hij een toch met zijn boot de Beagle.
 • Augustus Pugin

  Augustus Pugin
  Pugin was an English architect and critic. He hated the architecture and the art of the time he was living in. During this time institutes began to arise; something of what Pugin thought it was useless. The ideal art and archticture was made in the middle ages according to him.
 • Karl Marx

  Karl Marx
  Karl Marx was een denker uit Duitsland, die samen met zijn collega Engels het idee van het Communisme introduceerde. Hij stelt dat de economie het fundament is van de samenleving en stelt de huidige misstanden aan de kaak. De strekking van zijn idee is dat iedereen gelijk zou moeten zijn in de economische samenleving.
 • Gustave Courbet

  Gustave Courbet
  Courbet was een schilder in de stijl van het Realisme. In zijn werk zie je al een lichtelijke aanzet tot het Impressionisme. Hij legt het leven vast zoals het is.
 • Baudelaire

  Baudelaire
  Baudelaire was een Frans kunstcriticus en dichter. Hij leefde als een Dandy. Wat hij schreef was vrij controversieel voor zijn tijd.
 • Jean-Léon Gérôme

  Jean-Léon Gérôme
  Jean-Léon Gérôme was een Frans schilder en beeldhouwer. Hij weigerde mee te gaan in het impressionisme en probeerde vast te houden aan de traditie van het Franse neoclassicisme. Zijn werk is vaak historisch en oriëntaals.
 • Édouard Manet

  Édouard Manet
  Manet was een Frans schilder die belangrijk was voor de overgang van het realisme naar en impressionisme. Zijn bekendste werken zijn 'Olympia' en 'Le déjeuner sur l'herbe'.
 • Edgar Degas

  Edgar Degas
  Degas was een Frans Impressionistisch kunstenaar. Het ballet was een vaak terugkerend onderwerp in zijn kunst.
 • William Morris

  William Morris
  William Morris was ontwerper en sociaal hervormer. Hij wordt gezien als de vader van de arts-and-crafts beweging en pleitte voor een meer sociale werkomgeving waarin de aandacht ging naar het handgemaakte, niet meer het machinale wat destijds opkwam.
 • Claude Monet

  Claude Monet
  Claude Monet was een Frans kunstschilder die met zijn schilderij 'Impression de soleil levant' het impressionisme inleidde. Eerst werd de term impressionisme als geuzenaam gebruikt aangezien de stijl totaal niet overeen kwam met de stijl van de bepalende Salon.
 • Friedrich Nietzsche

  Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche was een zeer belangrijk en bekend filosoof. Hij zag zich zelf als arts van de 'zieke' mens in de tijd dat hij leefde. Een bekende stelling van hem is dat God dood is; hiermee bedoelt hij dat de mens in de Verlichting met het nadenken God heeft vermoord.
 • Oscar Wilde

  Oscar Wilde
  Wilde werd gezien als woordvoerder van de esthetische beweging, waar bijvoorbeeld William Morris ook onderdeel van was. Wilde was een prototype Dandy: Een dandy is iemand, doorgaans een man, die vanuit zijn levensvisie veel aandacht besteedt aan zijn uiterlijk en voorkomen.
 • Sigmund Freud

  Sigmund Freud
  Sigmund Freud was een neuroloog die bekend is geworden met zijn psychoanalyse. Dit is een analyse van de mens waarin hij het gedrag van de mens verklaart. Hierin zegt hij ook dat de mens een deel heeft waardoor hij onbewust handelt. Freud gebruikt zijn psychoanalyse vooral voor het verklaren van afwijkend gedrag.
 • Period: to

  Impressionisme

  Het Impressionisme is een kunststroming uit de 19e eeuw. Als onderwerp werden vaak alledaagse thema's gebruikt en de schilderijen toonden momentopnamen, een snelle indruk ofwel impressie.
 • Marcel Duchamp

  Marcel Duchamp
  Duchamp was een Franse kunstenaar erg belangrijk voor de moderne kunst. Hij maakte 'ready-mades'; benoemde voorwerpen tot kunst.
 • Hannah Arendt

  Hannah Arendt
  Hannah Arendt was een Joodse filosofe die zich verdiepte in totalitaire politieke systemen. Ze vluchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Amerika waar ze later de daden van Eichmann - verantwoordelijk voor het transport van Joden naar concentratiekampen - uitlegde als ''een bureaucraat die zijn taken zonder nadenken uitvoerde. Het kwaad is eerder banaal, niet monsterlijk.''
 • Michel Foucault

  Michel Foucault
  Michel Foucault introduced the idea that the definitions of humanity and their knowledge is in connection with the time it is living in. He believes the past has a power to influence us on how we see our self. The way humanity sees itself at the moment (we experience the absolute form of knowledge) was introduced in the 19th century. Everything that happened before this has an impact on the way we experience humanity.
 • Andy Warhol

  Andy Warhol
  Andy Warhol was een modern Amerikaans kunstenaar. Hij staat vooral bekend om zijn 'massaproductie' en het feit dat hij zijn studio ook als een soort winkel gebruikte. De grens tussen kunst en het dagelijkse leven lijkt te vervagen in zijn werk en leven.
 • Cindy Sherman

  Cindy Sherman
  Cindy Sherman is een Amerikaans kunstenares die zich in haar kunst veel bezig houdt met de rol van de vrouw in de maatschappij. Ze probeert met o.a. haar foto's reacties uit te lokken en te laten zien hoe wij vrouwen portretteren.