Thiemegroep | In Pastei

  • Period: to

    Thieme: Opkomst & neergang van een drukkersdynastie

    Een Duitser met een viool...De grondvester van drukkersfirma Thieme, Herman Carel Anton Thieme vestigt zich op 10 oktober 1792 te Zutphen als boekdrukker.
  • Grafische Tentoonstelling

    Grafische Tentoonstelling
    De Grafische TentoonstellingDe firma Thieme, drukkerij te Nijmegen, gaf in 1913 een herinneringsboekje uit ter gelegenheid van de Grafische Tentoonstelling van 10 juli tot 15 september 1913 te Amsterdam. Daarin staat de geschiedenis van G.J. Thieme beschreven.