Kinderarbeid in nederland

Sociale zekerheid en verzorgingsstaat

 • Period: to

  19e eeuw

 • Nederland wordt een koninkrijk

  Nederland wordt een koninkrijk
  Willem, de zoon van de gevluchte stadhouder Willem V, wordt uitgenodigd koning van de Nederlanden (NL+BE) te worden
 • Period: to

  Regering Willem 1

 • Period: to

  Regering Willem 2

 • Grondwet opgesteld door Thorbecke

  Grondwet opgesteld door Thorbecke
 • Period: to

  Regering Willem 3

 • Kinderwetje van VAn Houten

  Kinderwetje van VAn Houten
  De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 is de eerste wet die in Nederland een einde moest maken aan kinderarbeid. De wet kwam tot stand op initiatief van de liberale politicus Samuel van Houten en verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Landarbeid werd niet verboden.
 • Period: to

  Regering Emma

 • Period: to

  Regering Wilhelmina

 • Leerplicht wet

  Leerplicht wet
  De eerste leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900 en werd effectief op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuisblijven om het gezin te verzorgen. De wet van 1900 werd met 50-49 stemmen aangenomen
 • Ongevallenwet

 • Armenwet

 • Period: to

  Eerste Wereldoorlog (WO1)

  Nederland blijft 'neutraal'. Mobilisatie, schaaste en vluchtelingen
 • Ouderdomswet

 • Beurskrach verenigde Staten

  Beurskrach verenigde Staten
  wereldwijde crisis, volgend op de beurskrach. Aandelen werden in zeer snel tempo minder waard na een periode van hoogconjunctuur waarin de beurskoersen bleven stijgen, niet gebaseerd op reeele groei maar op speculatie
 • Roosevelt start zijn aanpak van de Crisis: New Deal

  Roosevelt start zijn aanpak van de Crisis: New Deal
  De New Deal bestond uit vele, verschillende pogingen om de Grote Depressie ten einde te brengen en de Amerikaanse economie te hervormen. De meeste van deze pogingen mislukten, maar er waren genoeg successen om de New Deal in de geschiedenisboeken bij te schrijven als de belangrijkste gebeurtenis in de twintigste eeuw in de opbouw van de moderne, Amerikaanse samenleving.
 • Colijn voorzitter van de ministerraad

  Colijn voorzitter van de ministerraad
  Onder voorzitterschap van Colijn voert de Nederlandse overheid een politiek van bezuinigen tijdens de crisis (aanpassingspolitiek) de uitkeringen voor werklozen gaan omlaag om het overheids tekort te beperken. De verminderde belastingopbrengsten als gevolg van lagere economische activiteit (het is crisis) nopen hem er toe te bezuinigen. Andere landen zien eerder in dat de overheid juist de econ. moet stimuleren (New Deal: VS).
 • Kinderbijslag

 • Ziektekostenwet

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)