Reklame

Reklamens Historie

 • Den første reklame - Det 17. årh.

  Den første reklame opstod for ca. 1640 år siden. Reklamen kom frem i København, da de lokale håndværksmestre satte skilte op ved deres værksteder for at lokke kunder til. Skiltene var udsmykket med kunst for at fange mulige kunders opmærksomhed og interesse.
 • Trykte Reklamer - Det 18. årh.

  Trykte Reklamer - Det 18. årh.
  De første trykte reklamer der fandtes i Danmark, var reklamer i tysksprogede aviser. Efter de trykte reklamer kunne man se rubrikannoncer, som kom frem i de københavnske aviser.
  Et eksempel på en af annoncerne, er annoncen fra en parykmager i en avis fra d. 4. februar 1746 hvor der står:
  "..Killian Drubin, Paruqveur-Fabriqveur giør....bekiendt, at Paruqve.. leveres udi Kiöbenhavn."
  Sproget i eksemplet er meget højtidligt, og de første annoncer var da også rettet mod de mest velhavende.
 • Reklamerne bliver til overlevelse - Det 19. årh.

  Reklamerne bliver til overlevelse - Det 19. årh.
  Reklamens succes spreder sig i 1840'erne til større velstand og bydannelse. Den indgår i aviser og magasiner som overlevelse for forretninger og fabrikker, og egentlige annonce- og reklamebureauer opstår. Der bliver reklameret for alt - fra tobak til forlystelser.
 • Reklamer sælger hjælp til hjemmet - Det 20. årh.

  Det danske marked begynder at reklamere for beklædning og næringsmidler som mad og drikke. Ligeså reklameres der om enkle apparater som kan hjælpe til i hjemmet.
 • Reklamefilmene begynder - Det 20. årh.

  Reklamefilmene begynder - Det 20. årh.
  Fakta om Storm P.De første reklamefilm kommer til verden. Storm P. tegner en række reklamefilm for De Danske Spritfabrikker. Reklamerne blev bygget på den måde Storm P. fik tingene til at forvandle sig.
 • Skuespil og humor bliver brug som tiltrækning - Det 20. årh.

  Skuespil og humor bliver brug som tiltrækning - Det 20. årh.
  Fra 1930'erne til 1940'erne bliver de tegnede reklamefilm erstattet af reklammefilm med datidens store skuespiller som Ove Sprogøe (Snevit - Vaskepulver) og Liva Weel (OMA - Stegemargarine). Det højtidelige sprog bliver skiftet ud med humor, og der bliver forsket i reklamens virkemidler ved at se på, hvordan forbrugerens pyske og adfærd hænger sammen.
 • Forklaring af reklamen - Det 20. årh,

  Forklaring af reklamen - Det 20. årh,
  I de trykte reklamer begynder kan der nu ses en logisk forklaring af produktet. Forklaringen af produktets evne er med til at tilfredsstille forbrugeren, og der bliver derudover vist tegninger og billeder af produktet, som viser gode resultater efter brug.
  Kønsrollerne er stadig tydelige: Manden er den arbejdende, mens kvinden primært vises frem som mor og husmor. Reklamer for amerikanske mærkevarer dukker op.
 • Frækkere reklame - Det 20. årh.

  Frækkere reklame - Det 20. årh.
  Farve og handling begynder nu at optræde i billederne. Modellen bliver yngre og den seksuelle frigørelse vises ved, at der flirtes med kameraet, så modellen har øjenkontakt med modtageren. Den klassiske ydmyge husmor er helt yt - den seksuelle side af kvinderne vises frem!
 • Reklamen skal give tryghed - Det 20. årh.

  Reklamen skal give tryghed - Det 20. årh.
  Den økomomiske krise og omkostningerne ved den teknologiske udvikling (forurening og arbejdsløshed) begynder at vise sig. Familierne, og deres tryghed, er nu i centrum, og reklamens produkt fremhæves ved, at det skal sikre forbrugeren menneskelig nærhed og give en enkel livsførsel. Den rene natur og fritid indgår i reklamerne som forbrugslykke.
  Produkter bliver vist frem i film. F.eks. Tuborg i Olsenbanden-filmene.
 • Ungdommen træder ind i reklamerne - Det 20. årh.

  Ungdommen træder ind i reklamerne - Det 20. årh.
  Arbejdsløshed, skilsmisser,kropsbevidshed og forbrugslån er det store i 1980'erne, og det ses på reklamerne. Især kropsbevidstheden med workout er nøglen i jagten på ungdommens kropsideal, og TV-reklamer bliver et fænomen i Danmark. De bliver mere og mere udbredt via TV3 og TV2.
 • Varenes egenskaber bliver forstærket ved hjæp af navne - Det 20. årh.

  Politik er det der fylder i forbrugerens liv, og det samme gør kritik omkring produkterne. De trykte reklamer fokuserer på miljøhensyn, økologi og dyrevelfærd, og bringer information om det gennem produkterne. Varenes egensksber forstærkes gennem internationale navne som Futur, Sensitive, Colour, Super, Active osv.
  Reklame via internetten bliver et fænomen, og slogans som "Because you're worth it" kommer for alvor frem. Skjult reklame (produkter som bliver vist i bl.a. film) kommer mere frem.
 • Produkterne sælges på drømme - Det 21. årh.

  Produkterne sælges på drømme - Det 21. årh.
  Varene sælges ikke længere på information om produktet, men i stedet på folks drømme om familie, lykke og rigdom. Alle reklamevirksomhederne kæmper om forbrugerens opmærksomhed, og alle kneb tages i brug - ikke mindst gennem slogans og seksuelle/pornosymboler. Produkter sælges også med fokus på den enkelste forbrugers lykke og på forbrugerens medansvar for miljøet (eks. mindre CO2). Nogle reklamer viser ikke engang produktet, men kun et buskab.
 • Ingen grænser - Det 21. årh.

  De grænser der før fandtes i reklameverdenen bliver nedbrudt. Ingenting er længere så personligt, at det ikke må fremstilles i en reklamme. F.eks. bliver der vist produkter mod diarre, analkløe, manglende rejsning m.m. De rammer, en reklame engang skulle holdes indenfor, eksisterer ikke længere.