Petőfi Sándor életrajza

Timeline created by kornyviv15
 • Period: to

  Kiskőrös,születése

  Apja:Petrovics István
  Anyja:Hrúz Mária
 • Period: to

  Családjával Kiskunfélegyházára költözik

  Jó anyagi körülmények
 • Period: to

  Megszületik öccse,Petőfi István

 • Period: to

  Félegyházán tanul

  Római Katolikus Elemi Iskola
 • Period: to

  Kiskőrösön járt iskolába

  5 éves kora óta
 • Period: to

  Kecskeméten tanul,az Evangélikus Népiskolában

  Latint is tanult
 • Period: to

  Szülei visszaköltöznek Félegyházáról,Szabadszállásra

  Félegyházi keresetükből meglehetősen szép vagyont,házat,és földet szereztek
 • Period: to

  Apja az Ujlaky István református rektor algimnáziumra készíti fel

 • Period: to

  Sárszentlőrinc,Evangélikus Algimnázium

  2 évet töltött itt,mint donatista tanuló
 • Period: to

  Széna téri evangélikus német gimnázium

  1833-34-es tanév
  tanulmányi átlaga romlani kezdett
 • Period: to

  Tanulmányi átlaga romlása miatt,apja piaristákhoz vitte

  I. grammatika osztályban,többnyire német tanulók között
  1835 nyarán elsőrendű bizonyítvánnyal végezte
 • Period: to

  Aszódi Algimnázium

  Mint első eminens tanuló hagyta el az aszódi algimnáziumot
  Jól beszélt németül és latinul
 • Period: to

  Első szerelme,Cancriny Emilia

 • Period: to

  Karácsonyát Pencen töltötte

  Nagynénjét,Hrúz Annát látogatta meg három iskolatársával.
 • Period: to

  Gyalog vándorolta be Magyarországot

 • Period: to

  Apja elszegényedett

  az 1838. évi árvíz elöntötte földjét és elvitte házát, egy megbízottja hűtlenül kezelte egyik bérletét, sőt peres úton megkárosította, és birtokai egy részét 1839-ben elárverezték. Egy rokona, akinek kölcsönt adott és akiért jótállott, megbukott, Petrovicsot is magával rántotta, emiatt 1840-ben már úgyszólván semmije sem maradt.
 • Period: to

  Selmecbányai Líceum

  az 5. osztályba,első éves rétornak iratkozott be
 • Period: to

  Elhagyja Selmecet

 • Period: to

  Apja levette róla a kezét

  15-én elhagyta a selmeci líceumot
 • Period: to

  Soproni Líceum

  Salkovics Péter mérnök vette magához Ostffyasszonyfára azzal a szándékkal, hogy majd a soproni líceumban fiával együtt taníttatja
 • Period: to

  Második szerelme,Tóth Róza

  itt táplált szerelmi ábrándjai még pár év múlva is felhangoztak költeményeiben.
 • Period: to

  Először áll katonának

  besoroztatta magát a Gollner-féle 48. számú gyalogezredbe, hogy senkinek se legyen terhére
 • Period: to

  Folytatja tanulmányait Pápán

 • Period: to

  Leszerelt,mint katona

  a szolgálat elcsigázta szervezetét.Grazban két hónapig idegláz gyötörte,az 1840 őszi nagygyakorlatok alatt vért köpött,emiatt Károlyvárosban hónapokon át a kórházban ápolták.Ezután Zágrábban tífuszt kapott,és szeptemberben újra kórházba került.Eredménytelenül gyógyították.1841. január 31-én leszerelték.február 23-án a katonai szolgálat alól felmentették és mint rokkantat többedmagával Sopronba vitték, ahol 28-án obsittal végleg elbocsátották.
 • Period: to

  Megismerkedik Jókai Mórral

 • Period: to

  Felkeresi Vörösmartyt és Bajza Józsefet

 • Period: to

  A Nemzeti Kör,Vörösmarty ajánlására kiadta verseit

 • Period: to

  Vahot Imre maga mellé vette segédszerkesztőnek lapjához

 • Period: to

  Először találkozik Szendrey Júliával

 • Period: to

  Barátság Arany Jánossal

 • Period: to

  Összeházasodnak Szendrey Júliával

 • Period: to

  Századosként vesz részt a szabadság harcban

 • Period: to

  Levezényli a pesti forradalmat/elszavalja a Nemzeti Dalt

 • Period: to

  Megszületik fia,Petőfi Zoltán

 • Period: to

  Őrnagyi rangot kapott

 • Period: to

  Bem Erdélyi seregében szolgált

 • Period: to

  Újra csatlakozott Bem seregéhez

 • Period: to

  Eltűnik Fehéregyháza határában,a Segesvári ütközetben