Img 1696

Outsourcing and Industrial homework

 • Första Operativa Planeringsmöte

 • Skickar in ansökan om "Small Planning Grant"

 • Fick Small Planning Grant

 • Söker Knut och Alice Wallenbergs Resestipendie

 • Gunilla och Ann får Resestipendie att för att åka till Indien

 • Ann och Gunilla åker till Indien

 • Möte med Suriati Ghazali från USM

 • Skickar in ansökan till Vetenskapsrådet

  Titel: Outsourcing industrial production to the informal economy: Gender and industrial homework through time andspace
 • Malin och Anja åker till Malaysia