Obama Vs Assad

Timeline created by ahoycreative
 • אסד מצפצף על אובמה

  אסד מצפצף על אובמה
 • על מי אתה מצפצף?

  על מי אתה מצפצף?
  בכל רגעלפי הכותרות בעיתונים בארץ ובחו"ל, די ברור לכולם שהולכת להיות מתקפה אמריקאית בסוריה
 • בעצם... רגע

  בעצם... רגע
  מותר לי?אובמה כבר לא כל כך נחוש והולך לקונגרס לקבל אישור
 • יצאנו עם המודעה לעיתון

  יצאנו עם המודעה לעיתון
  פרסום בעיתוןאין לך שיניים? ד"ר בלן השתלת שיניים ביום אחד בשיטה המתקדמת בישראל