Musikkhistorie

By andraax
 • Period: 500 to Dec 31, 1450

  Middelalder

  "Pris Gud" var gjennomgangstemaet i Middelalderen, selv om musikkverdenen var todelt: folkelig og "grov" musikk, og den kirkelige. Vi kjenner mest til den kirkelige delen av musikken i middelalderen, fordi kirken var flink med å skrive manuskripter for messer, og fordi de også hadde rutiner med å oppbevare dokumentene.
 • Period: Jan 1, 1451 to

  Renessanse

  Renessanse betyr gjenfødsel. Det var antikken som opplevde å bli "gjenfødt" i kunstuttrykkene i denne perioden.
 • Jan 1, 1536

  John Dowland

 • Period: to

  Barokken

  Det er en tid fylt av kontraster, for selv om orden er målet, er uro og opprør to stikkord som er dekkende for samfunnsutviklingen. Man finner dette igjen i musikken, særlig når det gjelder bruk av følelser og kontraster
 • Period: to

  Klassisismen - Wienerklassisismen

  Tiden er preget av virtouoser på instrumenter. Komponistene i klassisismen ønsket å bruke musikken til å underholde i stedet for å imponere med storslått musikk.