Minu kooli ajalugu

 • Esimene direktor

  Esimene direktor
  ARNOLD KUHI sündis 27. oktoobril1920.aastal Valgas. Ta õppis Valga III Algkoolis ja Valga Ühisgümnaasiumis, mille lõpetas 1940. a. Samal sügisel A. Kuhi astus Tartu ülikooli matemaatikat õppima. Seoses muutunud olude tõttu õpingud katkesid. Saksa okupatsiooni ajal töötas A. Kuhi Valga raudteel. 1944. a. sügisel evakueerus ta Pärnusse, mis jäigi tema elukohaks.
  1. nov. 1944 algas õpetajatöö, algul V Mittetäielikus keskkoolis, siis Pärnu II Keskkoolis füüsika- ja matemaatikaõpetajana kuni 1. s
 • Teine direktor

  Teine direktor
  JÜRI KOKS on sündinud 3. jaanuari1 1931. a. Ta on lõpetanud Haapsalu Pedagoogilise Kooli, on omandanud 2 kõrgharidust- pedagoogika ja algõpetuse metoodika erialal Tallinna Pedagoogilises Instituudis ja psühholoogia eria1a Tartu Ülikoo1is. Ta on õppinud ka Tartu Muusikakoolis laulmist ja koorijuhtimist. Jüri Koks on esinenud täienduskursuste lektorina. Edukas oli ta tegevus Tartu Ülikooli pedagoogika kateedri juures mittestatsionaarses aspirantuuris kooli sotsiaalpsühholoogi alal. Jüri Koks on
 • Kolmas direktor

  Kolmas direktor
  INDREK ALEKÕRS - kooli direktor aastatel 1982-1985 kirjutab: Olin saanud 1976. aastal Tallinna Pedagoogilises Instituudis keskkooli füüsika õpetaja kutse. Peale lõpetamist töötasin õpetajana Kasari 8- klassilises koolis. Tollal oli maakooli õpetajal võimalik pääseda sellel viisil “kodumaa” kaitsmise missioonist. Seda kasutas valdav enamus lõpetanuid. Üleminekuetapiks kujunes töö laborijuhatajana Tallinna Polütehnilises Instituudis, millest sai edaspidi kaheks aastaks töö Tallinna 4. keskkool
 • Neljas direktor

  Neljas direktor
  TÕNU TÕNISTE sündis 24. mail 1950. a. Pärnus. Pärast Koidula Kooli lõpetamist (1968) asus ta õppima E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilisse Instituuti ning 1973 aastast saadik on tema elukutseks füüsika õpetaja. N. armees teenimise lõpetanud alustas ta 1974. a. õpetajana tööd oma kodukoolis- Koidula Koolis. Ta on töötanud õpetajana ja direktori asetäitjana õppealal Are 8-kl. Koolis ning lektorina EKP Pärnu Linnakomitees. Suvevaheaegadel töötas ta Eesti Õpilasmalevas (rühmakomandörina Pärnu Rajo
 • Viies direktor

  Viies direktor
  JAAK KURVITS kirjutab: ÜHE KOOLIMEHE ELULUGU Sündisin siis kui käis II maailmasõda. Eestis kehtis nõukogude kord, sõda meile ei olnud veel jõudnud, see oli 13. mail 1941. aastal Põltsamaa linnas. Kohe sattus ka meie pere sõjamöllu. Pere lahkus linnast maale ema vanematekoju (Järvamaa Pala küla). 1945. a. sügisel põles maha meie kodu. Kaotasin õe ja sain ise põletushaavu. 1946. aastal sündis vend Toomas (suri 1984). 1949. a. kevadel läks meie pere elama Türi linna. Isa (Jaak) töötas autojuhin
 • Kuues dire

  Kuues dire
  SILVI MURULAUK (Täll) on sündinud 14. mail 1956. a. väikesel Kihnu saarel. Varane lapsepõlv möödus merelainete kohina ja mändide müha saatel üsna kiiresti. 1963. a. sai Silvist Kihnu kooli I klassi õpilane. Sealt algas pikk-pikk teadmiste tee uudishimuliku lapse elus.
  1971. a. tuli lahkuda Kihnust, sest Kihnu 8-klassiline kool sai lõpetatud, üks eluetapp oli läbitud. Ees ootas linnaelu - Silvi asus 1971. a. õppima Pärnu IV Keskkooli (praegune Ülejõe Gümnaasium). Kuna õppimine oli edukas ja Silvi
 • Präägune direktor

  Präägune direktor
  Nimi: MARGUS VERI
  Sünniaeg ja – koht: 15.04. 1967, Viljandi
  Perekonnaseis: abielus
  Lapsed: kaks tütart
  Haridus:
  Viljandi 4. Keskkool.
  Tallinna Pedagoogiline Instituut, Kehakultuuri teaduskond (kehalise kasvatuse õpetaja).
  Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna magister.
  Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafia teaduskond (gümnaasiumi bioloogiaõpetaja)
  Töö:
  1991- 1997 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja ja bioloogiaõpetaja.
  1997- 2000 Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi direktori asetäitja majandusa