Litteraturhistorisk læsning

 • Period: Jan 1, 700 to

  Hele perioden

 • Apr 1, 700

  Vikingetid og middelalder 700-1500

  Vikingetiden 750 - 1050
  Før kristendommen troede folk på de nordiske guder, indtil Blåtand gjorde Danerne kristne i 960’erne. Man havde en høvding, som ledede stammesamfundet men familierne tog sig selv af konflikter.
  Familien og fællesskabet betød alt. Man fulgte i sin families fodspor, blev man født bonde, blev man også selv bonde. Man var forpligtiget til at ære sin familie og føre en slægtsfejde videre, indtil de havde fået deres hævn. Det gjorde at der var mange slægtsfejder, som kunne
 • Apr 1, 1500

  Renæssance 1500-1650

  o Bogtrykkerkunsten i 1474
  o Videnskaben og handlen blomstrer  Opdagelsesrejsende  Da Columbus opdagede Amerika i 1492. Man sejlede, og man havde redskaber til at rejse rundt omkring i verden. Et af de opfundne redskaber var kompasset.
  o Reformationen 1536: protestantisme vs. katolicisme: Med reformationen måtte kirken ikke misbruge sin magt. Det enkelte menneske skulle kunne få syndsforladelse uden at betale for det. Bibelen skulle oversættes til lokalsprog og ikke længere være på latin.
 • Barok 1650-1720

  Barokken har sin storhedstid fra 1650 – 1720 i Danmark. Barokkens stil var dramatisk, fin, overdrevet, dyrt, overdådigt, storslåede, teatralsk, iscenesættende og detaljeret. Barokken dyrker det overdrevne og bizarre. Der var meget fokus på kongen og kirken. Kongen var enevældig og skulle hyldes gennem lejlighedsdigtning: Digteren blev bestilt til at skrive hyldestdigte ved fx kroninger, bryllupper osv. Der var således ingen kunstnerisk frihed, idet konge og kirke sad tungt på magten. Thomas King
 • Oplysning 1720-1800

  Oplysningstiden er en periode i Europas historie, som regnes fra omkring 1690 til omkring 1800. Begrebet ’oplysning’ hentyder til, at man i denne periode, ved hjælp af filosofien og naturvidenskaben, udvidede menneskets viden om verden og samtidig brugte disse resultater til at stille spørgsmål ved de førhen urokkelige autoriteter som kongemagt og kirken. Man snakker om at det var her mennesker begyndte at udvikle deres egen personlige fornuft. Mennesker begyndte at drage deres egne konklusione
 • Romantik 1802-1830

  Romantikken foregik fra 1802-1830. Det var en europæisk strømning. Romantikken kom til udtryk igennem litteratur, musik og kunst. Den gjorde op med oplysningstidens fornufttænkning og realisme. Inden for romantikken er der tre strømninger- universalromantikken, ny platonismen og nationalromantikken.
  Universalromantikken: Panteismen: Guds ånd er til stede i alt. Den er mindst til stede i stenen, lidt mere i planten, lidt mere i dyret, lidt mere i mennesket og allermest i digteren og det primitiv
 • Det moderne gennembrud 1870-1900

  Det moderne gennembrud dækker over en vigtig periode i dansk kulturliv ca. 1870 – 1900. Det moderne gennembruds mænd (og kvinder) ønskede at bryde med fortidens problemfortrængende kunst- og virkelighedssyn. De ønskede at sætte problemerne til debat. Det handler om beskrivelser af hverdagslivet, hvor kriseoplevelser, splittelse og angst er dominerende.
  Det er ikke kun det moderne gennembruds forfattere, der ønsker at nærme sig tilværelsen via virkelighedsgengivelsen, også billedkunstnerne angav
 • Symbolisme 1893

  Symbolismen er en litterær periode, som opstod i Frankrig i 1893 med forfattere som Rimbaud, Mallarmé og Baudelaire. Symbolismen gjorde op med det moderne gennembrud, altså skulle blikket nu vendes indad, og dyrkelsen af sjælen og følelserne kom i fokus. Man fandt det skønne i det grimme (hos luderen, lommetyven, i druk og hor og ekstremer), og den næsten besjælede verden blev set som værende mystisk og dyb. Man måtte kigge ind i sig selv, for at kunne forstå den omkringliggende og metafysiske v
 • Det folkelige gennembrud 1900-1919

  Det folkelige gennembrud foregår i starten af 1900-tallet.
  Man fokuserer på den enkelte borgers sprog og fremstillingsform.
  Det folkelige gennembrud, nyrealismen, er en retning, der reagerer mod symbolisternes eksalterede dyrkning af det sjælelige.
  Man fokuserer på den nære og naturen og på de fattigste småbønder. I København lå fokus på de hårdt arbejdende fabriksarbejdere.
  Det folkelige gennembruds forfattere er Jeppe Åkjær, Marie Bregendalhl, Skjolborg, Thøger Larsen, Martin Andersen Nexø, Jo
 • Ekspressionisme 1920

  Ekspressionisme startede omkring år 1920. Det er et andet udtryk for at udtrykke sig. Hvilket kommet meget til syne i denne periode da det handler meget om at udtrykke sig gennem sanser; skrigende farver, larm, lugt, temperaturer, tempo, kaos, stress, sansebombardement og dramatik.
  Begrebet er importeret fra Tyskland, hvor kunsterne lage meget vægt på den subjektive oplevelse. Der var også meget fokus på storbyen og hvad den indebar.
  Man ved ikke hvad man har i morgen. Fx hvis man tager Titanic,
 • Efterkrigstid 1945

  Efterkrigstiden er en periode fra 1945. I efterkrigstiden var der i litteraturen fokus på angsten som den afsluttede verdenskrig havde medført. Man satte spørgsmålstegn ved tidligere samfundsværdier og menneske opfattelse. Tove Ditlevsen var en af de største forfattere i denne periode. Hun satte fokus på fattigkvarterer og småborgerlighed. Hun skilte sig ud ved at være kvinde, ufaglært og ved at komme fra arbejderklassen fordi litteraturen ellers var domineret af intellektuelle mænd.', der kom f
 • 60'er-modernisme

  I 1960'ernes modernisme var der et opgør med efterkrigstidens litteratur. Modernismen var primært præget af Amerika. Mennesket bliver meget stereotypt og materialistisk, hvilket nogle forfattere tog afstand fra. De beskrev denne materialisme i forhold til mennesket, med ironi og overdrivelse.
  Der var to former af forfattere i 1960'erne, traditionalisterne og eksperimentalisterne. Traditionalisterne ville bibeholde tidligere tiders litteratur, mens eksperimentalisterne eksperimenterede med noget
 • 80'er-lyrik

  Ud fra slut halvfjerdesene sprang punkbevægelsen. Punkbevægelsen var et springbræt til 80’ernes årti. Den pessimistiske og socialbevidste lyrik blomstrede frem, igennem blandt andet Michael Strunge, Søren Ulrich Thomsen og Pia Tafdrup.

  Storbyen er et centrum i store dele af digtene, samt storbyens indtryk.
  Michael Strunge, som havde opnået stor inspiration fra punkbevægelsen, skrev om samfundets dystre sider. Hans digte er blandt andet; ”Moderne Skønhed” og ”Væbnet med vinger”.
 • 90'er-litteratur

  Tid:
  - I løbet af 90’erne begyndte internettet og de nye medier gradvist at spille en større rolle. Globaliseringen blev en diagnose; kulturmøder på tværs af verdensdele. En modreaktion opstod med DF og dyrkelsen af det nationale.
  - Baumann: Den flydende modernitet. Det er mindre tydeligt, hvem man er, og hvad der er mest fornuftigt for den enkelte. Der er ikke længere nogen faste traditioner og ideologier at støtte sig op ad. Individet skaber selv sin identitet; har ikke på forhånd nogen kerne.
 • 00'er-litteratur

  Det er umuligt at tegne et entydigt portræt af en helt ny litteratur, for de litterære tendenser er svære at udpege, når de er tæt på ens egen tid. Der er alligevel nogle tydelige tendenser efter årtusindeskiftet:
  - De store sammenhængende eksistentialistiske fortællinger vender tilbage.
  - Minimalismen forkastes af flere forfattere.
  - De litterære kortformer tør uden ironisk distance skildre identitetssøgende mennesker i virkelighedsefterlignende fortællinger.
  - Den nye litteratur er altså præg