kujundava hindamise koolitus Tartus

By anuise
  • kursuse algus

    Maria Jürimäe Ääsmäe koolis
  • liitumine kursusega

    2 Ääsmäe põhikooli õpetajat liitus koolitusega
  • küsitlused

    Maria tuli meie kooli. Vestlus 1.klassi õpilastega. Küsitlus arvutiklassis 3.klassi õpilastega.