Lillekelogo5

Keskkond - mina ja minu kodulinn

 • Projekti alustamine

  Projekti alustamine
  Ajurünnak teemadeks
 • Meeskondaade moodustamine

  Meeskondaade moodustamine
  Meeskondade moodustamiseks kasutame TeamUp keskkonda.
  Klassi nimi on Inf8aTyripk
  Kava arutelu ja ülesannete jagamine.
 • Koostöö keskkondade valik

  Koostöö keskkondade valik
  Koostööks kasutasime koostöö keskkonda http://docs.google.com
  1. Meeskonna „Kõnniteed“

  2. Meeskonna „Pargid“
  3. Meeskonna „Jäätmekäitlus“
  4. Meeskond "Busside peatused"
 • Õuesõpe

  Õuesõpe
  Õpilased tutvuvad olukorraga linnas.
  Pildistavad objekte vastavalt oma rühma teemale
 • Interneti turvalisus, küberkiusamine ja autorikaitse

  Interneti turvalisus, küberkiusamine ja autorikaitse
  Õpilased uurisid oma Digitaalset jalajälge.
  Koostasid esitluse “Küberkiusamisest” http://docs.google.com keskkonda ja embeedisid (vistutasid) selle oma ajaveebi.
  Meeskonna liikmed andsid esitlustele hinnangu ajaveebi kommentaaridesse kasutades selleks esitluse hindamismudelit.
  Näide Elisa ajaveebist
 • Pilditöötlus, video loomine

  Pilditöötlus, video loomine
  Õpilased monteerisid piltidest videod ja lisasid heli.
  Pilditöötluseks kasutasid õpilased tarkvara IrfanView
  Helifaili loomiseks kasutasid õpilased tarkvara Windows Media Center
  Video loomiseks kasutasid õpilased tarkvara Windows Movie Maker
 • Videode esitlused

  Videode esitlused
  Õpilased laadisid video YouTube keskkonda ja embeedisid ajaveebi.
  Rühmatööde esitlused, hinnangud ja hindamine
 • Jäätmekäitlus

  Jäätmekäitlus
  Video on aadressil http://youtu.be/kkVl7YlaY7I
 • Pargid

  Pargid
  Video on aadressil http://youtu.be/R_6MaipsfHo
 • Kõnniteed

  Kõnniteed
  Video on aadressil http://youtu.be/zAYFdaL1xcY
 • Reostatud busside peatused

  Reostatud busside peatused
  Video on aadressil http://youtu.be/UxlQOEkobKQ
 • Kokkuvõtted ja tagasiside

  Kokkuvõtted ja tagasiside
  Heigo mõtted:
  1. mida õppisid? Kasutama windows moviemaker'it
  2. mis kõige enam meeldis? Kõige enam meeldis meeskonnatöö
  3. kes oli parim? Meie grupi parim oli Jesper
  4. anna hinnang rühmakaaslaste osalusele projektis
  Kõik töötasid korralikult kaasa hindele 5+
  (http://heigoeslas.blogspot.com/2012/01/minu-motted-projektist.html)