islamaren sorrera

  • 622 BCE

    hejira

    mekatik bota zuten mahoma 622.urtean da horri hejira