Historia de la meva familia

 • Mar 27, 1135

  El meu avi Antonio

  Va treballar als 9 anys. Va neixer a Baza (Granada)
 • El meu avi Udal

  Va començar a treballar als 14 anys. Va neixer a Puig Reíg
 • La meva avia Pepa

  Va traballar als 11 anys. Caniles (Granada)
 • La meva avia Rosa

  Va comença a treballar als 14 anys. Va neixer Sallent.
 • El meu pare

  Va neixer a Castellon
 • La meva mare

  Va neixer a Sabadell
 • Casament del meus pares

  Es van casar els meus pares en Sant Miquel de fai
 • Un fet inportant dels meus pares

  Vag neixer jo i la meva germana
 • El meu naixement

 • El naixement de la meva germana

 • La mort del meu avi Udal :(

  Va morir
 • Un fetimportant de la meva vida

  Va neixer la meva germana
 • El naixement de la meva germana petita

 • Un fet important de la meva vida

  Vaix anar al port aventura