Història de l'àtom

 • 5 BCE

  Leucipo de Mileto, inicia la fundació de l'atomisme.

  Leucipo de Mileto, inicia la fundació de l'atomisme.
  Leucipo, funda la doctrina del atomisme, en la qual afirmaven que qualsevol tros de matèria, per molt petit que sigui, sempre es pot dividir en trossos encara més petits. El món estava compost per entitats indivisibles anomenades àtoms, les quals es desplaçaven per l'espai buit.
 • 4 BCE

  Demòcrit desenvolupa la Teoria atòmica de l’Univers, també concebuda per Leucipo

  Demòcrit desenvolupa la Teoria atòmica de l’Univers, també concebuda per Leucipo
  Demòcrit i Leucipo, pensen diferent que els eleates, ja que no accepten el moviment com una realitat.
 • 4 BCE

  Demòcrit, parla per primer cop de la força de la inèrcia.

  Demòcrit, parla per primer cop de la força de la inèrcia.
  Democrit, posa com a realitats primordials els àtoms i el buit. Afirma que els àtoms són eterns, indivisibles, homogenis, indestructibles i indivisibles.
 • John Dalton publica "Un nuevo sistema de filosofía química"

  John Dalton publica "Un nuevo sistema de filosofía química"
  La idea de Dalton, era que en la matèria hi ha partícules irreductibles extraordinàriament petites.
  Model atòmic de Dalton.
 • Wilhelm Roentgen descobreix els raigs X

  Wilhelm Roentgen descobreix els raigs X
  Roentgen, ho descobreix a la Universitat de Würzburg, Alemanya.
 • Henri Becquerel descobreix la radioactivitat

  Henri Becquerel descobreix la radioactivitat
 • J. J. Thompson descobreix l'electró

  J. J. Thompson descobreix l'electró
  Thompson i uns amics descobreixen l'electró al laboratori Cavendish a la Universitat de Cambridge.
  Experiment de Thompson en el qual descobreix l'electró.
  Model atòmic de Thompson.
 • Hantaro Nagaoka dona una nova imatge de l'àtom

  Hantaro Nagaoka dona una nova imatge de l'àtom
  La imatge de l'àtom que presenta, el japonès, és la que tothom té al cap, d'un electró o dos, volant al voltant d'un nucli, a més a més és falsa.
  Model atòmic de Nagaoka.
 • Albert Einstein aporta la primera prova indiscutible de l'existència dels àtoms

  Albert Einstein aporta la primera prova indiscutible de l'existència dels àtoms
  Einstein, publica un article sobre el moviment "browniano".
  Moviment "browniano".
 • Rutherford i Hans Geiger, comprenen que l'àtom és majoritariament espai buit, amb un nucli dens al centre

  Rutherford i Hans Geiger, comprenen que l'àtom és majoritariament espai buit, amb un nucli dens al centre
  Rutherford i Geiger, van disparar àtoms d'heli ionitzats contra una làmina d'or. Les partícules rebotaven ja que xocaven amb algo dens i petit, el nucli de l'àtom.
  Experiment de Rutherford. L'àtom.
  Model atòmic de Rutherford: Característiques i principis.
 • C. T. R. Wilson, construeix el primer detector de partícules

  C. T. R. Wilson, construeix el primer detector de partícules
  Wilson, el construeix al Laboratori Cavendish, a la Universitat de Cambridge.
  Difusió de Wilson.
 • Niels Bohr, publica un article "Sobre la composición de los átomos y las moléculas"

  Niels Bohr, publica un article "Sobre la composición de los átomos y las moléculas"
  Bohr, presentava la teoria "Salt quàntic". Aquesta teoria explicava com podien mantenir-se en moviment els electrons sense caure del nucli, un electró es desplaçava entre òrbites. Aquest fet el va fer guanyar el premi Nobel de Física l'any 1922.
  El model atòmic de Bohr i la seva història de la física quàntica.
 • Bohr guanya el premi Nobel de Física

  Bohr guanya el premi Nobel de Física
  Bohr el guanya presentant la teoria, el famós "Salt quàntic".
 • Louis-Victor de Broglie, presenta una tesi doctoral, "Investigacions sobre la teoria quàntica"

  Louis-Victor de Broglie, presenta una tesi doctoral, "Investigacions sobre la teoria quàntica"
  Broglie, introdueix els electrons com a ones. Aquest treball presentava per primera vegada la dualitat d'ona crepuscul, característica de la mecànica quàntica.
  Dualitat ona-corpuscle de De Broglie.
  Model atòmic de Louis de Brogile.
 • Wolfgang Pauli. Principi d'exclusió

  Wolfgang Pauli. Principi d'exclusió
  Pauli, presenta el principi d'exclusió, el que inicialment va ser formulat per explicar l'estructura atòmica i l'organització de la taula periòdica. Aquest consistia a imposar restriccions sobre la distribució dels electrons en els diferents estadis quàntics.
  El principi d'exclusió de Pauli.
 • Werner Heisenberg, amplia el model de Bohr

  Werner Heisenberg, amplia el model de Bohr
  Heisenberg, amplia el model de Bohr, en descobrir com succeeixen els salts quàntics. Ho realitza interpretant les propietats físiques de les partícules com matrius que evolucionen amb el temps.
 • Erwin Schrödinger, formula l’equació de Schrödinger

  Erwin Schrödinger, formula l’equació de Schrödinger
  Schrötinger, utilitza equacions diferencials per descriure com canvia l’estat quàntic d’un sistema físic al llarg del temps.
  L'equació de Schrötinger.
  Model atòmic de Schrötinger.
  Schrötinger i el seu model atòmic.
 • Werner Heisenberg elabora una nova teoria: La mecànica quàntica

  Werner Heisenberg elabora una nova teoria: La mecànica quàntica
  Heisenberg, afirma amb la teoria de La mecànica quàntica, que l’electró és una partícula que pot descriure’s amb els mateixos termes que les ones.
  Principi d'incertesa de Heisenberg.
  Heisenberg y la mecànica quàntica.
 • James Chadwick, va descobrir el neutró

  James Chadwick, va descobrir el neutró
  Chadwick, va descobrir-ho al Laboratori Cavendish de la universitat de Cambridge.
  El 1935, li atorge'n el premi Nobel de Física.
  James Chadwick.
 • James Chadwik guanya el premi Nobel de Física

  James Chadwik guanya el premi Nobel de Física
  Chadwik, guanya el premi Nobel de Física, en descobrir el neutró.
  Model atòmic de Chadwik.
 • Esclaten dues bombes atòmiques al Japó

  Esclaten dues bombes atòmiques al Japó
  Els Estats Units, tira dues bombes nuclears, a Hiroshima i a Nagasaki.
 • James Watson i Francis Crick, descobreixen l’estructura de l’ADN

  James Watson i Francis Crick, descobreixen l’estructura de l’ADN
  Watson i Crick, van descobrir-ho al Laboratori Cavendish.
  L'estructura de l'ADN, el model de Watson i Crick.
 • Físics de la universitat de Ginebra demostren Principi d’Exclusió

  Físics de la universitat de Ginebra demostren Principi d’Exclusió
  Llancen fotons en direccions oposades al llarg d’11 km i comproven que si s’intercepta un, es produeix una reacció instantània amb l’altre.