Historia da bioloxía celular

 • Robert Hooke

  Robert Hooke
  Utliza o término célula por primeira vez na súa obra Micrographia.
  Refírese a célula ás pequenas celas que ve na preparación de cortiza con un microscopio casero
 • Anton van Leeuwenhoek

  Anton van Leeuwenhoek
  Constrúe os seus propios microscopios chegando a ver espermatozoides, protozoos, bacterias,... aínda que non os identifica coma células
 • Schwann e Schleiden

  Schwann e Schleiden
  Estudan a célula animal e postulan a célula como unidade morfolóxica e fisiolóxica de animais e plantas, o primeiro enunciado da teoría celular
 • Virchow

  Virchow
  Completa a teoría celular engadindo o postulado sobre a orixe das células
 • Louis Pasteur

  Louis Pasteur
  Demostra científicamente que todos os microorganismos proveñen de outros xa preexistentes
 • Lynn Margulis

  Lynn Margulis
  Publica o seu estudo sobre a embidiose que explica o orixe das células euriotas