Gizarte Hezkuntzaren Historia

 • Period: to

  Ongizate estatua sortzen hasi zen

 • Bigarren Gerrate Mundialaren amaiera

 • Frantzian hainbat elkarte sortu ziren

  UNESCO, AIEJI...
 • Langile mugimenduen sorkuntza

 • Ikastolen sorrera

 • Pedagogia askatzailea

  Pentsaera aldaketa eta alfabetatzearen kontzientzia
 • Period: to

  Diktadura Frankista

 • CFEEB, Bartzelonan

  Centro de Formación de Educadores Especializados
 • Auzolan

  E.H.an boluntariotzaren garrantzia
 • Animazio Sozio-kulturalari indarra

 • AEK

  Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea
 • Period: to

  Euskal Herrian ere hainbat elkarte sortu ziren

  IFAS, esaterako
 • Asociación de Educadores Especializados de Catalunya

 • Period: to

  Zaintzaile paperetik hezitzaile paperera aldatzeko oinarriak

 • HABE

  Helduen Alfabetatze Berreuskalduntzea
 • Euskal Herriko Eskautak

 • I Congreso del Educador/a Especializado en Pamplona

 • Diplomatura de Educación Social

  3 perfil desberdin sortu ziren: Nagusien hezitzailea, Animatzaile soziokulturala eta Educador Especializado
 • Gizaberri sortu zen

  Asociación de Educadores del País Vasco